Kampung Pulau Serai boleh merujuk pada beberapa perkara, antaranya adalah:-

, daerah Kulim