Dalam fizik, keanjalan atau kekenyalan ialah sifat fizik sesuatu bahan yang membolehkannya untuk kembali kepada bentuk asal setelah berubah bentuk ketika dikenakan daya.

Keanjalan linear

sunting

Keanjalan linear ialah sifat keanjalan di mana tegasan berkadar langsung dengan terikan dalam suatu objek. Hubungan ini lazimnya dikenali sebagai hukum Hooke. Dalam hukum Hooke, hubungan antara daya tegangan, F dengan sesaran regangan, x ialah

 

di mana k ialah suatu kadar atau pemalar spring. Selain itu, keanjalan linear boleh ditunjukkan melalui hubungan tegasan, σ dan terikan, ε :

 

di mana E ialah modulus keanjalan atau modulus Young.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.