Kegunaan wajar

(Dilencongkan dari Kegunaan adil)
Untuk dasar kegunaan wajar Wikipedia, sila lihat Wikipedia: Kegunaan wajar.

Kegunaan wajar atau penggunaan wajar ialah sebuah doktrin undang-undang hak cipta Amerika Syarikat yang membenarkan setakat kegunaan bahan-bahan hak cipta tanpa memerlukan kebenaran daripada pemilik hak cipta, umpamanya untuk kesarjanaan atau ulasan. Doktrin ini memperuntukan kesahan untuk membuat petikan tanpa lesen serta penggabungan bahan-bahan hak cipta daripada karya pengarang lain di bawah ujian pengimbangan empat faktor:

  1. Apakah tujuan dan sifat kegunaan anda, termasuk adakah kegunaan itu bertujuan untuk perdagangan pada dasarnya?
  2. Apakah sifat karya asli yang ingin anda gunakan?
  3. Apakah kepentingan bahagian itu dalam karya asli, dan setakat manakah karya asli itu yang ingin anda gunakan?
  4. Apakah kesan kegunaan ini pada pasaran karya asli atau kebenarannya jika karya anda digunakan secara seluas?

Kegunaan wajar berdasarkan hak pertuturan bebas yang diperuntukkan oleh Pindaan Pertama Perlembagaan Amerika Syarikat. Istilah "kegunaan wajar" adalah unik bagi Amerika Syarikat; pengolahan adil, sebuah prinsip yang serupa, wujud dalam sesetengah bidang kuasa common law yang lain. Undang-undang hak cipta Filipina, sebuah negara yang pernah merupakan tanah jajahan Amerika Syarikat, mempunyai doktrin kegunaan wajar yang didasarkan sebahagian besar, jika bukan keseluruhannya, pada doktrin yang diterimaguna oleh Amerika Syarikat.

Undang-undang tanda dagangan Amerika Syarikat juga mengandungi pembelaan "kegunaan wajar". Sedangkan namanya adalah sama, doktrin-doktrin agak berbeza. Bagaimanapun, bidang kuasa undang-undang sivil mempunyai pengehadan dan kekecualian hak cipta yang lain.

Sejarah sunting

Amerika Syarikat sunting

Faktor penggunaan saksama A.S. sunting

1. Tujuan dan watak penggunaan sunting

2. Sifat kerja berhak cipta sunting

3. Jumlah dan substansial sunting

4. Kesan ke atas nilai kerja sunting

Faktor tambahan sunting

Prosedur dan praktik penggunaan adil A.S. sunting

Penggunaan wajar di kawasan tertentu sunting

Kod komputer sunting

Filem dokumentari sunting

Perkongsian fail sunting

Penerbitan internet sunting

Komuniti profesional sunting

Pensampelan muzik sunting

Parodi sunting

Perlombongan teks dan data sunting

Kejuruteraan terbalik sunting

Media sosial sunting

Mempengaruhi di peringkat antarabangsa sunting

Israel sunting

Malaysia sunting

Poland sunting

Singapura sunting

Korea Selatan sunting

Berurusan adil sunting

Australia sunting

Kanada sunting

United Kingdom sunting

Hujah dasar mengenai penggunaan adil sunting

Mingguan Kegunaan Wajar sunting

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

Bacaan lanjut sunting

Pautan luar sunting