Imuniti berkebolehan untuk melawan kerosakan daripada benda asing seperti microorganisma(virus,bakteria,fungal dan lain lain) dan kimia berbahaya seperti toksin yang dilepaskan oleh mikroorganisma.imuniti adalah sisitem pertahanan kedua selepas kulit.