Kejuruteraan

mengguna pakai pengetahuan untuk menghasilkan sistem

Kejuruteraan (Jawi: كجوروترأن) ialah salah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kejuruteraan menggabungkan sains, matematik, dan pengalaman untuk mereka bentuk sesuatu objek atau proses. Pengamal kejuruteraan profesional dipanggil jurutera.

Bandingan dengan profesyen lain sunting

Kejuruteraan lebih mementingkan pelaksanaan jawapan bagi sesuatu masalah. Misalnya seorang saintis mungkin akan bertanya "mengapa?" dan meneruskan kajiannya untuk mencari jawapan soalan tersebut tetapi jurutera lebih berminat untuk mengetahui bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut daripada mengetahui puncanya.

Dengan kata lain, saintis mengkaji fenomena, manakala jurutera mencipta jalan penyelesaian untuk sesuatu masalah.

Contohnya, Thomas Edison, (seorang saintis) mencipta fonograf. Beliau kemudiannya mengarahkan pembantunya yang merupakan seorang ahli teknologi atau jurutera untuk memperbaiki alat tersebut dengan membuang harmonik daripada hasil bunyinya.

Tugas-tugas dalam kejuruteraan sunting

Tugas umum jurutera dalam perindustrian adalah bagi mereka bentuk sistem industri yang melibatkan sistem aktiviti manusia dan sistem kawalan pengurusan. Sistem-sistem yang dibentuk ini adalah dengan melibatkan dalam susun atur aktiviti-aktiviti pekerja, menjaga prosedur keselamatan industri dan pekerja,menerangkan tentang kaedah kerja yang lebih konsisten, menyediakan prosedur ramalan, pengurusan dalam belanjawan atau kos bahan mentah, kos pengeluaran(OUPUT), kos masukan (INPUT), dan kos bahan keperluan pekerja, penyediaan skim insentif, MRP dan sebagainya.

Aktiviti-aktiviti jurutera dalam industri adalah menjalankan operasi pengeluaran bahan-bahan keperluan pengguna, mengurus sistem pengurusan dan menyediakan perkhidmatan korporat.

Lihat juga sunting

Alatan sunting

Kaedah sunting

Cabang bidang sunting

Untuk rencana lanjutan, lihat Bidang kejuruteraan

Lain lain sunting

Rujukan sunting