Perbezaan antara semakan "Kami, Perempoean"

 
 
==Tema==
Pengkritik sastera Indonesia Boen Sri Oemarjati menemukan ''[[Kami, Perempuan]]'' untuk menjadi cinta yang juga menunjukkan kekuatan dan kehebatan bangsa Indonesia. Beliau menyimpulkan, bagaimanapun, bahawa ia adalah karya propaganda, meringkaskan mesejnya sebagai "Wanita dengan semangat Srikandi menginginkan suami mereka sebagai kuat dan bersemangat sebagai hati mereka sendiri",{{efn|Original: "''Wanita-wanita jang bersemangat Srikandi, dengan sendirinja menginginkan suaminjapun sedjantan hati mereka.''"}} dan mereka mesti menyertai PETA.{{sfn|Oemarjati|1971|pp=131–32}} M. Yoesoef dari [[Universiti Indonesia]] juga mengkategorikan sandiwara itu sebagai alat propaganda, menekankan tema wanita yang bersedia menyerahkan pencinta mereka kepada PETA, demi kebaikan bangsa.{{sfn|Yoesoef|2010|p=14}}
 
Sementara itu, Chris Woodrich dari [[Universiti Gadjah Mada]] berhujah bahawa sandiwara itu adalah amaran yang tersembunyi terhadap mengingati PETA sebagai kebangsaan. Memandangkan kedudukan Pane di Biro Kebudayaan, Woodrich menyarankan bahawa Pane akan menyedari matlamat utama kerajaan penjajah Jepun untuk PETA: untuk membantu mempertahankan kepulauan Indonesia terhadap Sekutu sekiranya perlu, satu mesej yang harus disampaikan secara tersirat kerana Pane sendiri kedudukan dan penapisan ketat pemerintahan kerajaan Jepun.{{sfn|Woodrich|2013|p=15}} Woodrich menunjuk kepada bapa Aminah, seorang bekas pekerja kerajaan kolonial Belanda, dan menunjukkan bahawa protes watak tentang menyertai PETA, seolah-olah untuk mempromosikan keselamatan dan keselesaan rumah, sebenarnya berdasarkan pemahaman tentang pemikiran penjajah dan yang mengiringi manipulasi; dalam teks, protes ini hanya boleh disampaikan dengan istilah tersirat oleh ketakutan ayah terhadap kerajaan Jepun.{{sfn|Woodrich|2013|p=19}}