Buku-buku puisi adalah salah satu kumpulan dalam Alkitab Kristian, yang terdiri daripada 5 atau 7 buku (bergantung pada kanon setiap denominasi) dalam Perjanjian Lama . [1] Istilah buku kebijaksanaan juga merujuk kepada kumpulan ini, walaupun tidak semua Mazmur dianggap sebahagian daripada tradisi kebijaksanaan . [2]

Apabila merujuk kepada pengelompokan dalam Tanakh, buku puisi merangkumi kesemua Tiga Puisi Ketuvim, serta Pengkhotbah dan Kidung Lagu dari Lima Skrol . Kitab Kebijaksanaan Sulaiman dan Kitab Isa bin Sirakh juga merupakan sebahagian daripada buku puisi, tetapi bukan sebahagian daripada Alkitab Ibrani, dan dilihat oleh orang Kristian sebagai deuterokanonik, dan oleh itu dikecualikan daripada Alkitab Protestan .

Senarai sunting

Ahli-ahli kitab puisi adalah seperti berikut.

  1. ^ Bullock, C. Hassell (2007). An introduction to the Old Testament poetic books (ed. Rev. and expanded). Moody Publishers. ISBN 978-0802441577.
  2. ^ Estes, D. J., Handbook on the Wisdom Books and Psalms (Grand Rapids, MI: Baker Publishing Group, 2005), p. 141.