Malaran tak geser sisian gelungan

Malaran tak geser sisian gelungan ialah sejenis bunyi konsonan yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh aksara ɭ dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA) dan l` dalam X-SAMPA.

Nombor AFA156
Pengekodan
X-SAMPAl`
Imej
Sampel audio
noicon

Ciri-ciri

sunting

Ciri-ciri malaran tak geser sisian gelungan: