Media baru (bahasa Inggeris: new media) merupakan satu istilah untuk menjelaskan peralihan antara teknologi komunikasi digital yang berkomputer serta berhubung ke dalam rangkaian. Contoh dari media yang mewakili media baru ialah Internet. Rancangan televisyen, filem, majalah, buku, surat khabar, dan jenis media cetak lain tidak termasuk dalam media baru.

Bacaan lanjut

sunting
  • Flew (2005). New Media: An Introduction. 2nd Edition. Oxford University Press: New York.
  • Jones, Steve. (2003). Encyclopedia of New Media. USA: SAGE Publication.
  • Kurnia, Septiawan S.(2005). Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
  • Lister, M. Dovey, J. Giddings, S. Grant, I. & Kelly, K. (2009). New media: a critical introduction 2nd edition. New York: Routledge.