Media elektronik

Media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisyen, permainan video, komputer, telefon dan lain-lain.

Media elektronik berlawanan dengan media cetak.