Orang Cina di Laos

Orang Cina di Laos merujuk kepada orang-orang yang berketurunan Cina di Laos. Ketika jumlah mereka 2% dari jumlah penduduk Laos.

Orang Cina di Laos
Kawasan ramai penduduk
Viantiane
Bahasa
Bahasa Cina, Bahasa Lao
Agama
Agama Buddha