Parlimen Belia Malaysia

Parlimen Belia Malaysia ialah majlis belia dan simulasi prosiding parlimen Parlimen Malaysia untuk belia berusia antara 16 dan 30 tahun. Parlimen Belia memberi gambaran kepada golongan muda tentang cara kerja Parlimen Malaysia dan meningkatkan kesedaran mereka tentang kerja kerajaan. Tiga sesi telah diadakan pada setiap tahun (tiga hari untuk setiap sesi), yang mana setiap satu melibatkan 78 ahli yang dipilih.

Pautan luar sunting