Pasar ialah sejenis tempat jual beli terbuka tradisional yang biasanya diadakan di medan pasar atau tempat sementara, dan sering kali diadakan hanya pada hari tertentu setiap minggu. Pasar yang sama, atau bazar juga terdapat di dalam kawasan tertutup, dan bukannya di jalanan.

Pasar tani Franklin Tailgate Market di Franklin, North Carolina, A.S.
Pasar malam di Jurong East, Singapura

Jenis pasar sunting