Wet market in Singapore

Pasaran atau pasar merujuk kepada pelbagai sistem, institusi, prosedur, perhubungan sosial dan infrastruktur di mana berlaku jual beli, pertukaran barang dan perkhidmatan, yang membentuk sebahagian daripada ekonomi.

Jenis pasaranSunting

Selain pasar tradisional biasa, terdapat pelbagai jenis pasaran lain yang wujud: