Pasaran atau pasar merujuk kepada pelbagai sistem, institusi, prosedur, perhubungan sosial dan infrastruktur di mana berlaku jual beli, pertukaran barang dan perkhidmatan, yang membentuk sebahagian daripada ekonomi.

Wet market in Singapore

Jenis pasaranSunting

Selain pasar tradisional biasa, terdapat pelbagai jenis pasaran lain yang wujud: