Pasaran atau pasar (Jawi: ڤاسرن/ڤاسر) merujuk kepada pelbagai sistem, institusi, prosedur, perhubungan sosial dan infrastruktur di mana berlaku jual beli, pertukaran barang dan perkhidmatan, yang membentuk sebahagian daripada ekonomi.

pasar basah di Singapura

Jenis pasaran sunting

Selain pasar tradisional biasa, terdapat pelbagai jenis pasaran lain yang wujud: