Pecutan sudut () ialah kadar perubahan halaju sudut.

Unit Sunting

Unit SI bagi pecutan sudut ialah rad/s².

Definisi Sunting

 

...di mana:

  ialah perubahan halaju sudut,
  ialah perubahan masa.

Kinematik linear Sunting

Perhubungan di antara pecutan sudut dengan pecutan linear ialah

 

...di mana:

  ialah pecutan yang berserenjang dengan jejari pusingan,
  ialah jejari pusingan.

Lihat juga Sunting