Pegon

huruf Arab-Jawa yang diguna pakai untuk menulis bahasa Jawa, bahasa Madura dan bahasa Sunda

Abjad Pegon (Pegon: ابجد ڤيڮون‎) ialah abjad menggunakan huruf Arab atau lebih tepat tulisan Jawi yang diubah suai untuk menuliskan perkataan bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Perkataan Pegon dipercayai berasal daripada kata bahasa Jawa pégo (ڤيڮو‎, Hanacaraka: ꦥꦺꦒꦺꦴ) yang bererti "menyimpang" yakni sifat menyimpang atau tidak lazim tulisan bahasa Jawa dalam huruf Arab di mata orang Jawa.[3]

Abjad Pegon
ابجد ڤيڮون
Jenis
Abjad
Bahasa
Aksara induk
Aksara turunan
Abjad Sorabe? (masih diperdebatkan)[1][2]
Aksara kerabat
Jawi, Turki Uthmaniyah, Urdu

Berlainan dengan huruf Jawi yang ditulis gundul (tiada baris), pegon hampir selalu diletakkan tanda vokal. Jika ia tidak ditulis dengan tanda vokal, ia digelar Gundhul dan bukannya Pegon. Bahasa Jawa mempunyai tulisan vokal (aksara swara) yang lebih banyak daripada bahasa Melayu sehingga vokal perlu ditulis untuk menghindari kerancuan.

Jadual huruf sunting

Di bawah ini ialah senarai huruf-huruf pegon.

Konsonan sunting

Petak yang dikuningkan menunjukkan huruf yang tidak ada sebutan bunyi dalam turutan abjad Arab yang asal .

Abjad Pegon
ح چ ج ث ت ب ا
ḥāʾ ca jīm ṡaʾ tāʾ bāʾ ʾalif
س ز ر ڎ ذ د خ
sīn zāi rāʾ dha żāl dāl khāʾ
ع ظ ڟ ط ض ص ش
ʿain ẓāʾ tha ṭāʾ ḍād ṣād syīn
ڮ ك ق ڤ ف ڠ غ
gaf kāf qāf pa fāʾ nga ġain
ي ھ و ۑ ن م ل
yāʾ hāʾ wāu nya nūn mīm lām

Harakat sunting

Dalam penulisan Pegon, tanda baris diletakkan atas huruf tertentu bagi memberikan bunyi vokal yang dibaca sepertimana aksara swara:

 • harakat fatḥah digunakan untuk membezakan fonem i dan e taling, serta u dan o
 • penanda konsonan mati dilambangkan dengan huruf tanpa harakat
 • vokal e pepet (ê dalam bahasa Indonesia, ĕ dalam bahasa Malaysia) dilambangkan dengan simbol mad ( ٓ )
 • vokal e taling (è dalam bahasa Indonesia, é dalam bahasa Malaysia) dilambangkan dengan simbol alif khanjariah ( ٰ )
كا كي كو كَي كَو كٓ كٰي أك
ka/kå ki ku ko ak
 • huruf vokal diawal dilambangkan dengan huruf alif hamzah ( أ )
أ إ أو إي او آ أي
A/Å I U É O Ê È
 • huruf konsonan rangkap
كرا كري كرو كرَي كرَو كرٓ كرٰي
kra/krå kri kru kré kro krê krè
 • huruf vokal rangkap
كاي كاو كاَي كاَو كآ كاٰي كَيِ كَوِ
kai kau kaé kao kaê kaè kéi koi

Huruf Pegon di Jawa digunakan kebanyakannya oleh kalangan orang Islam yang terutamanya dalam pengajaran di pesantren. Biasanya tulisan ini hanya digunakan untuk menulis ulasan pada Al-Quran. Akan tetapi banyak juga naskhah-naskhah manuskrip cerita yang secara keseluruhan ditulis dalam Pegon, contohnya naskhah-naskhah Serat Yusup.

Contoh penulisan sunting

Jawa Pegon كانجٓڠ نبي محمد إكو أوتوسانيڤون ڮوستي الله داتٓڠ سٓدايا مخلوق، ديني اڤا واهَي كاڠ ديڤون چٓريتاءكٓن دَينيڠ كانجٓڠ نبي محمد إكو ۑاتا ۑاتا بنٓر. ماڠكا سٓكابَيهانَي مخلوق واجب مبنٓراكٓن لن ندَيرَيك ماريڠ كانجٓڠ نبي محمد.
Jawa Hanacaraka ꦏꦚ꧀ꦗꦼꦁ​​ꦤꦧꦶ​ꦩꦸꦲꦩ꧀ꦩꦢ꧀​ꦲꦶꦏꦸ​ꦲꦸꦠꦸꦱꦤꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦒꦸꦱ꧀ꦠꦶ​ꦄꦭ꧀ꦭꦃ​ꦢꦠꦼꦁ​​ꦱꦼꦢꦪ​ꦩꦑ꧀ꦭꦸꦏ꧀꧈​​ꦢꦺꦤꦺ​ꦲꦥ​ꦮꦲꦺ​ꦏꦁ​​ꦢꦶꦥꦸꦤ꧀​ꦕꦺꦫꦶꦠꦲꦏꦼꦤ꧀​ꦢꦺꦤꦶꦁ​​ꦏꦚ꧀ꦗꦼꦁ​​ꦤꦧꦶ​ꦩꦸꦲꦩ꧀ꦩꦢ꧀​ꦲꦶꦏꦸ​ꦚꦠ​ꦚꦠ​ꦧꦼꦤꦼꦂ꧉​​ꦩꦁ​ꦏ​ꦱꦼꦏꦧꦺꦲꦤꦺ​ꦩꦑ꧀ꦭꦸꦏ꧀​ꦮꦗꦶꦧ꧀​ꦩ꧀ꦧꦼꦤꦼꦫꦏꦼꦤ꧀​ꦭꦤ꧀​ꦤ꧀ꦢꦺꦫꦺꦏ꧀​ꦩꦫꦶꦁ​​ꦏꦚ꧀ꦗꦼꦁ​​ꦤꦧꦶ​ꦩꦸꦲꦩ꧀ꦩꦢ꧀꧉​
Jawa Rumi/Latin Kanjêng Nabi Muhammad iku utusanipun Gusti Allah datêng sêdåyå makhluk, déné åpå waé kang dipun cerita'akên déning Kanjêng Nabi Muhammad iku nyåtå nyåtå bênêr. Mångkå sêkabèhané makhluk wajib mbênêrakên lan ndèrèk maring Kanjêng Nabi Muhammad.
Melayu Rumi Baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada semua makhluk, Apa saja yang diceritakan oleh Baginda Nabi Muhammad adalah kebenaran yang nyata. Maka semua makhluk wajib membenarkan dan mengikuti Baginda Nabi Muhammad.

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

 1. ^ Himmelmann 2004.
 2. ^ Simon 2006.
 3. ^ Poerwadarminta 1939, m/s. 481.
Sumber utama
 • Poerwadarminta, W.J.S (1939). Baoesastra Djawa (dalam bahasa Jawa). Batavia: J.B. Wolters. ISBN 0834803496.

Bacaan lanjut sunting

 • Th. Pigeaud, Literature of Java, volume III, 1970, 76 - 80
 • B. Arps, Tembang in Two Traditions, 1992
 • Titik Pudjiastuti, Sadjarah Banten, 2000, 94 - 111

Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.