Pekan (ڤى کان) ialah satu petempatan manusia yang biasanya lebih besar daripada kampung tetapi lebih kecil daripada bandar.

Pekan Tanjung Sedili di Johor, Malaysia.