Peleg juga disebut eja sebagai Falikh dalam kitab Kejadian dari Kitab Suci Ibrani dan Alkitab, adalah salah seorang anak dari Eber dan isterinya yang tidak disebutkan namanya. Nama Peleg disebut lapan kali dalam Alkitab, lima kalinya di kitab Kejadian, dua kali di I Tawarikh dan sekali di dalam kitab Lukas.

Ia mempunyai seorang anak yang bernama Rehu atau Rau pada usia 30 tahun [1] dan hidup hingga mencapai usia 239 tahun[2]. Ia memiliki saudara yang bernama Yoktan, dan pada zamannya bumi dikatakan telah terbahagi[3]

Melalui keturunan Peleg telah dilahirkan Abraham, Daud, hingga akhirnya menurunkan Jesus[4]. Menurut ahli sejarawan Islam juga [perlu rujukan], dari keturunan Peleg ini juga akhirnya telah turunnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana Nabi Muhammad SAW juga datangnya dari sub keturunan Nabi Ibrahim a.s.

Rujukan

sunting