Dataran tinggi (disebut juga plateau atau plato) merupakan dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 m dpl.[perlu rujukan] Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil penghakisan dan pemendapan. Beberapa dataran tinggi antara lain Dataran Tinggi Dekkan, Dataran Tinggi Gayo, Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Alas. Dataran tinggi boleh juga terjadi disebabkan oleh bekas kaldera yang luas, yang tertimbun bahan dari lereng gunung sekitarnya. Dataran tinggi dari kategori terakhir ini antara lain adalah Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah.

Dataran tinggi Dieng

Berlawanan dengan dataran tinggi adalah dataran rendah.