PengenalanSunting

Pejabat Penasihat Sains (PPS) telah ditubuhkan pada tahun 1984 di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan pada tahun 2004 Kabinet telah memutuskan supaya pejabat ini diletakkan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).

PPS diterajui oleh Penasihat Sains yang berperanan sebagai Penasihat kepada YAB Perdana Menteri, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Jemaah Menteri serta Kerajaan mengenai dasar, strategi dan rancangan pelaksanaan bagi penyelidikan dan pembangunan Sains, Teknologi dan Inovasi negara.

PPS memberi pandangan kepada kerajaan dalam kecemerlangan sains dan teknologi serta kegunaannya secara inovatif untuk memaksimumkan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi dan kualiti kehidupan masyarakat. Dalam pembangunan S&T, PPS berpegang kepada amalan sikap berkecuali, objektif dan mengoptimumkan kekuatan antara sektor merentasi mekanisme kerajaan dan entiti swasta. PPS turut menekankan perkembangan dan pembangunan saintifik secara holistic sebagai ramuan utama untuk pembangunan Negara dengan menggalakkan aktiviti menerusi keseluruhan rangkaian nilai inovasi.

Pejabat ini memainkan peranan utama dalam meningkatkan asas pengetahuan Negara dan penterjemahannya dalam bentuk penggubalan polisi serta strategi pelaksanaan yang berkesan. Kesemua ini seharusnya mencerminkan realiti senario global yang sentiasa menampilkan pelbagai peluang dan cabaran. Dalam mengiktiraf kedinamikan proses inovasi, pejabat ini aktif menggalakkan hubungan antarabangsa dalam S & T di samping memperkukuhkan keupayaan tempatan dalam memajukan pelbagai inisiatif penyelidikan dan pembangunan saintifik.

Selain dari itu PPS turut memberi tumpuan dalam pembangunan industri yang berunsurkan teknologi tinggi (hi-tech) bagi memajukan pembangunan perindustrian Negara selaras dengan Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju

Alamat surat menyuratSunting

Penasihat Sains
Alamat :
Pejabat Penasihat Sains
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
Tingkat 6, Blok 2
Menara PjH, Presint 2
62100 PUTRAJAYA
Putrajaya
Telefon : 603-88881800
Faks : 603-88883801

TANGGUNGJAWAB UTAMA DAN FUNGSISunting

TanggungjawabSunting

 1. Menasihati Perdana Menteri dan Kabinet mengenai semua hal yang berkaitan Sains dan teknologi
 2. Memberikan maklum balas terhadap kertas kerja teknikal dan siantifik yang dikemukakan oleh mana-mana agensi kepada kerajaan
 3. Menjadi ahli Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Sains Negara (MPKSN)
 4. Menjadi ahli Jawatankuasa Perancangan Pembangunan Kebangsaan (NDPC)
 5. Menjadi ahli Majlis Teknologi Maklumat Negara (MTMN)
 6. Mewakili Jabatan Perdana Menteri dalam forum dan jawatankuasa saintifik di peringkat nasional dan antarabangsa
 7. Menjadi penggerak utama dan kemajuan Sains dan Tekanologi Negara

Fungsi Penasihat SainsSunting

 1. Memberikan pandangan dan nasihat yang jelas ke atas sesuatu dasar yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi
 2. Membantu dalam perlaksanaan serta menjelaskan dengan lebih berkesan terhadap sesuatu dasar atau polisi Kerajaan terhadap perkembnagan pembangunan dan penyelidikan Sains dan Teknologi Negara
 3. Membantu perkembangan industri yang berunsurkan teknologi tinggi (hi-tech) bagi memajukan pembangunan perindustrian Negara selaras dengan Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara perindustrian
 4. Membantu industri tempatan di dalam pelbagai teknologi terkini untuk meningkatkan daya saingan di pasaran tempatan dan antarabangsa

Pautan luarSunting