Pengalaman sebagai konsep am terdiri daripada pengetahuan atau kemahiran atau pemerhatian sesuatu benda atau peristiwa yang diperoleh melalui penglibatan atau pendedahan kepada benda atau peristiwa itu.

Pengalaman boleh diperoleh dari pemerhatian dan juga bimbingan orang-orang bijaksana.

Secara amnya, konsep pengalaman memaksudkan kepandaian atau pengetahuan tatacara dan bukannya pengetahuan kenyataan. Ahli falsafah menggelar pengetahuan yang berasaskan pengalaman sebgai "pengetahuan empirik" atau "pengetahuan a posteriori."

Seseorang yang kaya dengan pengalaman dalam sesuatu bidang boleh mengejar reputasi selaku pakar.