Alam (Jawi: عالم) ialah seluruh zat dan tenaga, khususnya dalam bentuk unsurnya. Alam ialah mata pelajaran pengkajian ilmiah. Dalam skala, "alam" termasuk segala sesuatu dari semesta pada subatom. Ini termasuk seluruh hal binatang, tumbuhan, dan galian; seluruh sumber daya alam dan peristiwa (hurikan, tornado, gempa bumi). Juga termasuk perilaku binatang hidup, dan proses yang dihubungkan dengan benda mati.

Alam di luar bumi dan atmosferanya

sunting

Peristiwa dan fenomena di luar bumi dan atmosferanya ialah dalam ilmu alamtologi astronomi.

Kehidupan

sunting

Kehidupan, ciri-ciri dan tingkah laku organisma, bagaimana spesies dan individu menjadi ada, dan interaksinya satu sama lain dan dengan lingkungannya seluruhnya dalam ilmu alam biologi.

Struktur, sifat, komposisi, dan tindak balas unsur dan gabungan kimia ialah bahagian ilmu alam kimia.

Material dan gaya

sunting

Tingkah laku dan interaksi material dan gaya ialah bahagiaan ilmu alam fisikal.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan planet bumi ialah bahagian ilmu bumi.

Supernatural

sunting

Artikel utama: Supernatural

Kebanyakan orang percaya dalam adanya dunia nonmaterial dalam pandangan melebihi yang dari hanya pengalaman batin. Mereka lebih percaya dalam badan supernatural dan dalam kenyataan supernatural yang sama sekali berbeza dengan dunia alam. Jika sebagaimana sebuah realiti ada, banyak ilmuwan dan lainnya menegaskan bahawa itu melampaui pencapaian ilmiah. Sains telah sangat berhasil dalam membawa yang rupanya tak dapat difahami dan menurut dugaan fenomena luar biasa dalam jangkauannya.

Metafisika

sunting

Dalam filsafat, pandangan bahawa dunia material atom, haiwan, graviti, bintang, angin, kuman, dsb, sesungguhnya ada secara bebas dari pengamatan kita yang disebut realisme; pandangan yang bertentangan disebut idealisme.

Alam semulajadi dan artifisial

sunting

Perbezaan sering digambarkan antara "alam semulajadi" dan "artifisial" (="buatan tangan"). Dapatkah perbezaan ini dibenarkan? Sebuah pendekatan ialah untuk mengeluarkan fikiran dari alam semulajadi; lainnya ialah untuk tidak hanya mengeluarkan fikiran, namun juga manusia dan pengaruh mereka. Dari sudut lain, batas antara alam dan buatan sukar untuk digambarkan. Beberapa orang percaya lebih baik masalah dihindarkan dengan mengatakan bahawa segala sesuatu itu semulajadi, namun berbuat sedikit untuk menjelaskan konsep buatan. Dalam setiap peristiwa, kekaburan mengenai perbezaan alamtologi antara nyata dan buatan menggerakkan banyak seni, sastera dan filsafat.

Pendekatan lain ialah untuk membezakan proses alamiah dan proses artifisial (buatan tangan). Dalam sudut pandang ini, suatu proses dianggap terjadi pada behest manusia, atau tidak. Sebagai contoh, menekan suis lampu barangkali menerangi ruangan, atau barangkali matahari terbit menerangi ruangan. Dalam sudut alamtologi pandang ini, matahari terbit akan disebut sebagai proses semulajadi; keputusan manusia untuk menekan suis lampu akan disebut sebagai terang buatan, dalam perbandingan. Dalam sudut pandang ini, kecerdasan (seni atau sastera) terang merupakan akibat perbuatan manusia yang disengaja; lebih lanjut, perbuatan menetapkan kedudukan filosofi dapat juga merupakan alamtologi tindakan yang disengaja (dan kerananya pada behest manusia), apakah atau tidak muatan filsafat ialah untuk menjadi tentang sains.

Konsep yang berkaitan

sunting

Istilah ilmu alam digunakan dalam berbagai macam jalan, terutama:

Istilah filsafat alam dulunya yang dinamai sebagai disiplin ilmu kini dikenal sebagai fisika.

Teologi alam mengangkang disiplin teologi dan filsafat keagamaan.

Dalam pendidikan dan lingkungan berkaitan, berkontras "alam semulaji/artifisial" dapat muncul sebagai " alam/pemeliharaan". Lihat juga: praeternatural, ketidakalamian dan supranatural.

Lihat Juga

sunting

Pautan Luar

sunting