Tugas saya di Wikipedia seperti berikut:

  1. Menuntut, mengingat dan menyebarkan ilmu buat pengguna di seluruh dunia.
  2. Menjunjung tinggi martabat ilmu dalam kehidupan manusia.
  3. Bekerja sebagai sukarelawan tanpa mengharap balasan.

Senarai rencana ciptaan

sunting