Pengguna ini berasal dari Malaysia.
Pengguna ini berasal dari negeri Perak.
Pengguna ini beragama Islam.
frames
frames
Pengguna ini beridentiti Melayu.