Pengislaman

istilah

Islamisasi secara tradisional telah digunakan untuk menggambarkan proses penukaran individu atau masyarakat terhadap agama Islam. Dalam penggunaan kontemporari, itu juga dapat bermaksud mengenai gaya sosial dan politik Islam pada masyarakat dengan tradisi tafsiran yang lebih bervariasi Islam.