Information.svg Terima kasih kerana mencuba Wikipedia. Percubaan anda berjaya dan telah diundurkan atau dihapuskan. Sila gunakan kotak pasir untuk sebarang percubaan yang anda kehendaki. Selain itu, anda boleh melihat laman pengenalan untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana anda boleh menyumbang di ensiklopedia ini.


Information.svg Thank you for editing in Wikipedia. Your edit has been successful and has been reverted or deleted. Please use the sandbox for test edits. You can also read the introduction page to learn about how you can contribute to this encyclopedia.Yosri (bincang) 05:45, 2 Februari 2018 (UTC)

Oktober 2018Sunting

  Sila berhenti daripada melakukan ujian suntingan pada laman Wikipedia, seperti yang anda lakukan pada laman Manusia pertama memerhati gelang zuhal, walaupun anda berniat untuk memperbaikinya kemudian. Suntingan anda kelihatan tidak sesuai dan telah dipadamkan. Jika anda mahu membuat ujian suntingan sekali lagi, sila gunakan kotak pasir. Terima kasih. TofeikuBincang 03:05, 30 Oktober 2018 (UTC)

Jika ini ialah alamat IP kongsi, dan anda tidak membuat suntingan-suntingan berkenaan, pertimbangkan mencipta sebuah akaun supaya anda dapat mengelak pemberitahuan yang tidak berkaitan lain kali.
Untuk pengetahuan anda, orang yang pertama untuk mencerap atau memerhati gelang planet Zuhal ialah Galileo Galilei. Anda boleh membacanya dengan lebih lanjut di Gelang Zuhal. Pastikan suntingan fakta anda sahih dan boleh dirujuk dari mana-mana sumber. Terima kasih. -- TofeikuBincang 03:10, 30 Oktober 2018 (UTC)