EuroasianSunting

1) Rencana Eurasia telah wujud. Euroasian merupakan terjemahan Inggeris 2) Kandungan rencana tidak menepati kriteria. Ianya terlalu ringkas

Terima kasih. Zamwan (bincang) 05:05, 25 Jun 2016 (UTC)