Pikometer (Picometre: ejaan seperti yang digunakan oleh Biro Antarabangsa Timbang dan Sukat; simbol SI: pm) ialah unit panjang dalam sistem metrik, bersamaan dengan 1x10-12 m1×10−12 m, atau salah satu seper trilion (1/1000000000000) meter, yang adalah unit asas panjang dalam SI.

Pikometer
Perwakilan atom helium yang dipermudahkan, mempunyai diameter kira-kira (dikira) 62 pikometer
Maklumat unit
Sistem unitmetrik
Unit bagipanjang
Simbolpm 
Penukaran unit
1 pm dalam ...... adalah sama dengan ...
   Unit SI   1×10−12 m
   Unit asli   6.1877×1022 P
1.8897×10−2 a0
   Unit imperial/US   3.9370×10−11 in

Picometer adalah salah satu per seribu nanometer, satu per sejuta mikrometer (juga diketahui sebagai mikron), dan digunakan untuk dipanggil mikromikron, stigma, atau bikron.[1] Simbol µµ pernah digunakan untuk itu.[2] Ia juga merupakan satu per seratus angstrom, diperakui sebagai unit panjang (tapi bukan SI).

Kegunaan sunting

Panjang pikometer adalah suatu darjah yang digunakan hampir sepenuhnya terbatas untuk fizik zarah, fizik kuantum, kimia dan akustik. Atom berada di antara diameter 62 dan 520 pm, dan yang biasa panjang ikatan karbon-karbon berikatan tunggal ialah 154 pm. Unit yang lebih kecil masih boleh digunakan untuk menggambarkan zarah kecil (beberapa yang komponen atom sendiri), seperti hadron dan atas had untuk fermion.

Prob Laser Interferometer Space Antenna (LISA) dirancang untuk dilancar pada 2034 untuk terus mengesan gelombang graviti dan akan mengukur anjakan relatif dengan resolusi 20 pikometer bagi jarak 2.5 gigameter, menghasilkan kepekaan ketegangan yang lebih baik daripada 1 bahagian dalam 1020.

Rujukan sunting

  1. ^ Deza, Elena; Deza, Michel Marie (2006). Dictionary of Distances. Elsevier. ISBN 0-444-52087-2.
  2. ^ How Many?