Seorang protagonis merupakan watak utama dalam sesebuah kesusasteraan atau drama yang memegang peranan khas dalam kisahnya. Secara alter natif, frasa ini menandakan pembela utama atau penyokong untuk satu-satu sebab atau gerakan. Watak utamanya boleh diklasifikasikan sebagai hero atau penjahat dalam sesebuah cerita - dia hanya merupakan watak yang memegang peranan utama.

Lihat juga sunting