Rakaat adalah sebuah unit mengikut susunan langkah dalam solat (sembahyang) secara Islam. Setiap solat harian terdiri daripada bilangan rakaat yang berbeza:

  • Fajar — Solat subuh: 2 rakaat
  • Zohor — Solat tengah hari: 4 rakaat
  • Asar — Solat petang: 4 rakaat
  • Maghrib — Solat matahari terbenam: 3 rakaat
  • Isyak — Solat malam: 4 rakaat

Solat Jumaat terdiri 2 rakaat dan dilakukan di masjid atau surau (sekurang-kurangnya ada 40 orang) pada solat Zohor pada hari Jumaat.

Kandungan rakaat

sunting

1 Hanya dilakukan pada rakaat pertama dan akhir solat.
2 Hanya dilakukan pada rakaat kedua dan akhir solat.
3 Hanya dilakukan pada rakaat akhir solat.

Takbir

sunting

Dengan menyebut "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar), letakkan kedua tangan anda di sebelah kepala anda (seperti menyerahkan diri) dan seterusnya turunkan tangan anda dan letak tangan kiri ke hati (untuk wanita di atas dada) anda dan tangan kanan diatas tangan tersebut.

Doa-doa

sunting

Termasuk Al-Fatihah dan bacaan yang lain.

Bacaan Surah

sunting

Bacaan Surah Al-Fatihah harus dibaca pada setiap permulaan rakaat sewaktu berdiri, iaitu selepas memberi takbir dan meletakkan tangan anda ke hati (untuk lelaki) atau dada (untuk wanita) anda.

Selepas itu disunatkan membaca satu surah lain pada rakaat pertama dan kedua.

Rukuk merujukkan kepada tindakan membongkok badan anda untuk menunduk kepala ke hadapan dan meletak kedua tapak tangan anda ke kaki. Ketika ruku, sebutlah "Subhana rabbiyal azhimi wa bihamdih (Maha Suci Tuhan yang Agung dan Segala Pujian kepada-Nya)" 3x

Berdiri dari rukuk

sunting

Sewaktu berdiri dari rukuk, letakkan setiap kedua tangan anda dekat dengan telinga anda. Sebutkan:

"Sami‘a-llaahu liman hamidah." Semoga Tuhan mendengarkan sesiapa yang memujiNya. (Turunkan tangan selepas habis membaca ayat ini)
"Rabbanaa wa laka-l-hamd." Tuhan kami, segala puji bagiMu sahaja.

Turunkan badan anda dengan meletakkan kedua tangan anda ke atas lantai. Pada sujud, sebutlah "Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih (Maha Suci Tuhan yang Tinggi dan Segala Pujian kepada-Nya)" 3x. Ingat, siku anda tidak boleh menyentuh lantai - hanya tapak tangan anda dan hidung sahaja boleh. Untuk wanita, tangan anda harus rapatkan tangan anda ke kepala anda, sementara si lelaki boleh membesarkan langkah tangannya sedikit dari kepala.

Duduk antara dua sujud

sunting

Sujud kedua

sunting

Menyebut "Ash-hadu alla ilaaha illallah (Aku Bersumpah Tiada Tuhan selain Allah)" , dan turunkan jari anda ketika menyebut "Wa ash-hadu anna Muhammadur rasulullah (Aku Bersumpah Sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah)".

Tashahuud

sunting

Menyebut "Ash-hadu alla ilaaha illallah (Aku Bersumpah Tiada Tuhan selain Allah)" , dan turunkan jari anda ketika menyebut "Wa ash-hadu anna Muhammadur rasulullah (Aku Bersumpah Sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah)". Kemudian, bacalah:

"Semua kemuliaan bagi Tuhan. Semua niat baik dan sembahyang untukNya." At-tahiyaatu lillaahi wa-s-salawaatu wa tayyibaat.
"Keaman dan keberkatan Tuhan bagimu, Ya Nabi." As-salaamu ‘alayka ayyuha-n-nabiyyu wa rahmatu-llaahi wa barakaatuh.
"Peace be upon us and all of God’s righteous servants." As-salaamu ‘alayna wa ‘ala ibadillaahi-s-saaliheen.
"I bear witness that there is no god but God, and I bear witness that Muhammad is His Servant and Messenger." Ash-hadu an laa ilaha illaa-llaahu, wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduho wa rasooluhu.

Tasleem (memberi salam)

sunting

Dengan menoleh kepala anda ke kanan untuk melihat bahu kanan dan berikan salam: "Assalam mualaikum warah matullah" (Sejahtera ke atas kamu dan rahmat Allah). Seterusnya tolehkan kepala anda ke kiri untuk melihat bahu kiri dan berikan salam yang sama. Pada waktu ini anda meletakkan tangan anda ke muka untuk beberapa saat, dan solat anda sudahpun tamat.

Gambaran rakaat

sunting

Tambahan lagi, susunan langkah rakaat menggunakan sistem nombor ganjil (contohnya 1 & 3) dan nombor genap (contohnya 2 & 4). Gambaran penjelasan Solat Subuh yang berikut akan memudahkan anda memahami istilah rakaat:

Rakaat Pertama (nombor ganjil):

Rakaat Kedua/Akhir (nombor genap):

Rujukan

sunting