Sejarah ketenteraan

Sejarah -- Sejarah ketenteraan

Sejarah ketenteraan adalah rakaman (dalam bentuk tulisan atau yang lain) berkenaan peristiwa dalam sejarah manusia yang dalam kategori "pertikaian". Ini boleh jadi dari pertikaian antara dua suku kaum yang menyebabkan pergaduhan disebabkan perebutan tanah, sehingga kepada Perang Dunia.

Tujuan sejarah ketenteraanSunting

Sejarah ketenteraan mempunyai beberapa tujuan. Satu tujuan utama adalah untuk belajar bertempur dan menghalang perang dengan lebih berkesan. Yang lain adalah membina tradisi yang digunakan untuk membentuk pasukan yang bersatu padu.

Jenis perperanganSunting

Terdapat beberapa cara mengkelaskan perperangan. Satu pengkelasan adalah konventional dengan tidak konventional, dimana Perang konventional melibatkan tentera bersenjata dikenali dengan jelas bertempur semasa sendiri secara terbuka dan langsung tanpa senjata pemusnah pukal. Perang tidak konventional merujuk kepada peperangan jenis lain yang termasuk taktik gerila, insurgency, dan pengganas atau sebaliknya boleh merangkumi peperangan nuklear, kimia, atau biologi.

Lihat juga: asymmetrical warfare.

Unit tentera menurut eraSunting

AntiquitySunting

MedievalSunting

Lihat juga: Medieval warfare.

ModenSunting

Pengkelasan menurut daerahSunting

Classified by region and eraSunting

Reporting of military eventsSunting

Sejarah ketenteraan pelbagaiSunting

Topik berkaitSunting