Sembahyang merupakan perbuatan keagamaan yang bermaksud mendekati diri dengan suatu dewa atau Tuhan,

Umat Hindu di pulau Lombok tengah sembahyang

PeristilahanSunting

Istilah sembahyang berasal dari kata sembah, "menyampaikan...memerikan dengan takzim [penuh hormat dan sopan" dan hyang iaitu "dewa" atau "tuan" (god[s], lord)"[1] yakni arwah leluhur dan roh-roh penjaga alam serta Semangat Padi yang pernah dipuja sebelum dikaitkan dengan dewa-dewa dalam kepercayaan Hindu.

Penyebaran Islam di Asia Tenggara melalui pengajaran oleh sesetengah ulama beraliran sufi[1] melanjutkan pengungkapan ini kepada kegiatan yang turut diistilahkan sebagai "solat", istilah serapan bahasa Arab menerangka lebih tepat merujuk kepada kegiatan ibadath sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad.

RujukanSunting

  1. ^ a b Reid, Anthony (1984). "1: The Islamization of Southeast Asia". Historia: Essays in Commemoration of the 25th Anniversary of the Department of History, University of Malaya. Malaysian Historical Society, Australian National University. m/s. 18.