Singkatan kata

(Dilencongkan dari Singkatan)

Singkatan kata adalah kependekan atau ringkasan sesuatu perkataan atau frasa. Di Malaysia, Singkasan Kata mula diperkenalkan di dalam buku seperti kamus untuk menjimatkan ruang pada kertas dan menjadikan buku sedikit kurang tebal daripada saiz asal.

Dalam budaya Melayu, Singkatan Kata lebih bervariasi dan frasa. Hampir keseluruhan pengguna media sosial (juga dikenali sebagai netizen) menggunakan singkatan kata. Kebiasaannya, penghantar menggunakan singkatan buatan sendiri namun tetap difahami oleh menerimanya.

Salah Taip (bahasa Inggeris : Typo) tidak boleh dikira sebagai Singkatan Kata.


Contoh singkatan sunting

Berikut merupakan singkatan kata atau ungkapan yang sudah diterima umum, sama seperti e.g., dan etc. dalam Bahasa Inggeris.

Pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih dipakai hanya satu tanda titik.

Kata SingkatanMaksud
b.p.bagi pihak
d.a.dengan alamat/di alamat
dst.dan seterusnya
dll.dan lain lain
hlm.halaman
tsb.tersebut
spt.seperti
s.k.salinan kepada
u.p.untuk perhatian
cth.contohnya

Pangkat, gelaran, jawatan dan sapaan juga boleh disingkatkan. Contoh-contoh perkataan ditunjukkan di bawah.

Kata SingkatanMaksud
Dr.Doktor/Doktor Falsafah
En.Encik
Pn.Puan
Prof.Profesor
Sdr.Saudara/Saudari
S.E.Sarjana Ekonomi
S.S.Sarjana Sastera
Tn.Tuan
Hj.Haji
YAB.Yang Amat Berhormat
Kol.Kolonel
Jnr.Jeneral
YTH.Yang Terhormat
Y.M.Yang Mulia
KDYTM.Ke-bawah Duli Yang Teramat Mulia
KDYMM YDPA.Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Di-pertuan Agong

Lihat juga sunting