Buka menu utama

Singkatan kata merupakan penyingkatan sesuatu perkataan atau frasa.

Contoh singkatanSunting

Berikut merupakan singkatan kata infnity

atau ungkapan yang sudah diterima umum, sama seperti e.g., dan etc. dalam Bahasa Inggeris. Pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih dipakai hanya satu tanda titik.

Kata SingkatanMaksud
b.p.bagi pihak
d.a.dengan alamat/di alamat
dst.dan seterusnya
dll.dan lain lain
hlm.halaman
tsb.tersebut
spt.seperti
s.k.salinan kepada
u.p.untuk perhatian
cth.contohnya

Pangkat, gelaran, jawatan dan sapaan juga boleh disingkatkan. Contoh-contoh perkataan ditunjukkan di bawah.

Kata SingkatanMaksud
Dr.Doktor
En.Encik
Pn.Puan
Prof.Profesor
Sdr.Saudara/Saudari
S.E.Sarjana Ekonomi
S.S.Sarjana Sastera
Tn.Tuan
Hj.Haji
YAB.Yang Amat Berhormat
Y.M.Yang Mulia
Tth.Yang Terhormat
Kol.Kolonel

Lihat jugaSunting