Ta (ت)

huruf ketiga dalam abjad Arab
Abjad Arab
هـ
Sejarah · Transliterasi
Harakat · hamzah ء
Angka · Perangkaan

Ta (dalam bahasa Arab pada kedudukan terasing) adalah huruf ketiga dalam abjad Arab. Huruf ini melambangkan fonem /t/.

Cara penulisan

sunting
cara penulisan
kedudukan terasing kedudukan awal kedudukan tengah kedudukan akhir
-ﺗ -ﺘ- ﺖ-Ta marbutah

sunting

Sebuah bentuk kelainan disebut "ta marbutah" (tāʼ marbūṭah تاء مربوطة, yang bermaksud "terikat", digunakan pada penghujung kata untuk menandakan jenis muanas buat kata nama dan kata adjektif. Ia menunjukkan bunyi terakhir /-a/ dan, apabila dalam bentuk idafah (harfiah, tersambung إضافة), /-at/.

Bagi membezakan huruf 'ta' biasa (tāʼ) daripada 'ta' marbutah (tāʼ marbūṭah), ta biasa disebut tāʼ maftūḥah تاء مفتوحة , yang membawa maksud tāʼ  terbuka).


Kedudukan dalam perkataan: Terasing Akhir Tengah Awal
Bentuk glif:
(Bantuan)
ة ـة ـة ة

Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.