Tambahan-tambahan pada Kitab Daniel


Tambahan kepada Kitab Daniel (kadang-kadang disingkat sebagai Tambahan Daniel dan T.Dan.) mengandungi tiga bab/bab yang tidak terdapat dalam manuskrip Ibrani atau Aram Alkitab dalam Kitab Daniel . Teks bab-bab ini terdapat dalam Kitab Daniel versi Septuaginta Yunani Koine, terjemahan terawal Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani Kuno . Semua bab ini diterima dalam kanon Bible Katolik Rom, Ortodoks Timur , Ortodoks Oriental, dan Assyria . Ia juga disenaraikan dalam Perkara VI 39 Artikel Gereja England . [1] Walau bagaimanapun, kebanyakan Bible Protestan mengecualikan penambahan ini sebagai Apokrifa dalam Alkitab, dan hanya mengekalkan yang tersedia pada masa ini dalam manuskrip Ibrani/Aram.

Tambahan kepada Kitab Daniel adalah:

  • Doa Azariah dan Nyanyian Tiga Orang Muda : Daniel 3:24–90 disisipkan antara ayat 23 dan 24 (jadi ayat 24 menjadi ayat 91) dalam kanon Protestan, yang digabungkan dalam episod Api Membara
  • Kisah Susana dan Daniel : diletakkan sebelum Daniel 1:1, sebagai prolog dalam manuskrip Yunani awal; sebagai bab 13 dalam Vulgate dan terjemahan semasa
  • Tuhan Bel dan Naga Babilonia : selepas Daniel 12:13 dalam Alkitab Yunani, sebagai epilog; sebagai bab 14 dalam Vulgate dan Bible Katolik