Tamparan gelungan ialah sejenis bunyi konsonan yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh aksara ɽ dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA) dan r` dalam X-SAMPA.

Nombor AFA125
Pengekodan
X-SAMPAr`
Imej
Sampel audio
noicon

Ciri-ciri sunting

Ciri-ciri tamparan gelungan: