Tenaga Kinetik ialah tenaga yang tersimpan di dalam objek yang bergerak. Tenaga kinetik adalah satu kuantiti skalar. Perubahan tenaga kinetik adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan oleh objek itu.

Unit SI bagi tenaga kinetik ialah joule, J.

Takrifan

sunting

Tenaga Kinetik adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan untuk memecut sesuatu objek dari keadaan rehat kepada laju tertentu. Maka, jika dilihat dari sudut Momentum, tenaga kinetik ialah

 

dimana   ialah momentum objek itu.

 
 
  ialah tenaga kinetik
  ialah jisim objek
  ialah laju atau halaju objek

Manakala perubahan tenaga kinetik adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan oleh objek itu.

 

di mana

  ialah kerja (work)
  ialah halaju akhir (final velocity)
  ialah halaju awal (initial velocity)

Lihat Juga

sunting