Kumpulan → 8
↓ Kala
4 26
 Fe 
5 44
 Ru 
6 76
 Os 
7 108
 Hs 

Unsur kumpulan 8 juga dikenali sebagai kumpulan Besi merupakan kumpulan unsur kimia yang terkandung dalam lajur ke-8 (sistem IUPAC) jadual berkala unsur. Kumpulan ini terdiri daripada logam peralihan Besi (Fe), rutenium (Ru), osmium (Os), dan hassium (Hs).

Sebagai mana kumpulan unsur lain, unsur-unsur dalam kumpulan ini menunjukkan corak dalam konfigurasi elektronnya, terutamanya petala paling luar, dan seterusnya sifat kimia mereka. Walau bagaimanapun, rutenium tidak menunjukkan corak yang sama.

Z Unsur Bilangan elektron/petala
26 besi 2, 8, 14, 2
44 rutenium 2, 8, 18, 15, 1
76 osmium 2, 8, 18, 32, 14, 2
108 hassium 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2

Kesemua unsur-unsur ini dikelaskan dalam kumpulan 8 kerana mereka mempunyai 8 elektron valens. Hassium hanya boleh dihasilkan di dalam makmal dan tidak pernah dijumpai secara semula jadi.

Osmium

Lihat juga sunting