Unsur kala 6 merupakan kala unsur kimia yang terkandung dalam baris keenam (sistem IUPAC) jadual berkala unsur. Kala keenam ini mengandungi sebanyak 32 unsur iaitu sesium (Cs), barium (Ba), hafnium (Hf), tantalum (Ta), tungsten (W), renium (Re), osmium (Os), iridium (Ir), platinum (Pt), aurum (Au), hidrargirum (Hg), talium (Tl), plumbum (Pb), bismut (Bi), polonium (Po), astatin (At), radon (Rn) dan unsur-unsur dalam siri lantanida. Jumlah maksimum elektron yang boleh diterima dan diisi dalam semua petala bagi unsur kala ini ialah 86 (1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s26p6). Situasi ini boleh diterangkan berdasarkan teori moden struktur atom. Semua unsur dalam kumpulan ini mempunyai 6 petala yang berisi elektron.

Unsur kimia dalam kala 6
Kumpulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nombor atom
Nama
55
Cs
56
Ba
57-71 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
konf.-e-
semua bermula dengan [Xe]

Lantanida 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
konf.-e-

Lihat juga

sunting