Virologi merupakan salah satu cabang daripada bidang biologi, iaitu kajian mengenai kehidupan benda hidup iaitu mengenai haiwan dan tumbuhan.

Virologi merujuk kepada pengkajian mengenai virus, sifat-sifat virus, cara penyebaran, bentuk dan struktur, dan host asal. Virologi berusaha mengenal pasti virus baru yang boleh mengancam manusia seperti SARS dan ebola.