Zaidiyah, Zaidiyyah atau Zaidisme (Arab: الزيدية az-zaydiyya, kata sifat dari Zaidi atau Zaydi) adalah salah satu Mazhab Syi'ah, dinamakan menurut Imam Zaid bin ˤAlī. Pengikut fiqh Zaidi dinamakan Zaidis (atau juga dikenali pula dengan Imam Berlima di Eropah). Akan tetapi ada pula satu kumpulan yang dinamai Zaidi Wasītīs yang merupakan pengikut Imam Dua Belas.

Imam Zaidi sunting

Pengikut fiqih Zaidi menerima empat Imam Itsnaˤasy'arī pertama tetapi mereka menerima Zaid bin Ali sebagai Imam kelima daripada saudaranya Muhammad al-Baqir. Setelah Zaid, Zaidis menerima keturunan Hasan atau Husain lainnya sebagai Imam. Imam Zaidiyah lainnya yang cukup dikenal adalah Yahya bin Zaid, Muhammad al Nafs az-Zakiyah, Ibrahim bin Abdullah dll..

Muhammad Nabi terakhir
Ali bin Abu Thalib Imam pertama
Hasan bin Ali Imam kedua
Husain bin Ali Imam ketiga
Ali bin Husain Zaynal Abidin Imam keempat
Zaid bin Ali asy-Syahid Imam kelima
Pegangan: sunting
  • Kedudukan pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran
  • Perlakuan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah

Walau Bagaimanapun mereka menolak pegangan Syiah yang lain seperti kemaksuman para imam kecuali Ali, Fatimah, Husain, dan Hassan, beramal dengan Taqiah dan imam ke-12, Muhammad al-Mahdi sebagai Imam Mahdi

Pautan luar sunting