Dekad 2010-an merupakan tahun-tahun dari 2010 hingga 2019.

Milenium: milenium ke-3
Abad:
Dekad:
Tahun:
Kategori:


Dekad 2010-an merupakan tahun-tahun dari 2010 hingga 2019, iaitu antara 15 Muharam 1431 hingga 4 Jamadilawal 1441. Generasi ledakan kelahiran yang secara "rasmi" merangkumi kesemua bayi yang dilahirkan selepas penamatan Perang Dunia II pada 1945 akan mencapai umur 65 pada awal dekad ini. 65 merupakan umur persaraan (walaupun ia tidak diterima secara umum) di Amerika Syarikat. Pertambahan bilangan pesara secara pesat dijangka akan menjejaskan ekonomi Amerika Syarikat dan Eropah, terutamanya Keselamatan Sosial (Social Security) dan Jagaan Perubatan (Medicare). Pertambahan dalam pembahagian manfaat persaraan yang dapat dijangka ini telah pun digelarkan sebagai "bom pencen".

Peristiwa dan arah aliran sunting