Abad ke-20 kekadangnya dianggap sebagai tempoh di antara 1900 dan 1999, akan tetapi ini merupakan satu kesilapan kerana pengiraan tahun bermula dengan tahun 1.

Milenium: milenium ke-2
Abad:
Garis masa:
Ketua negara:
  • abad ke-19
  • abad ke-20
  • abad ke-21
Dekad:
Kategori: KelahiranKematian
PenubuhanPembubaranframes
frames

Walau bagaimanapun, beberapa alasan telah dikemukakan untuk menyokong kegunaannya. Stephen Jay Gould telah menuntut bahawa dekad pertama cuma mempunyai sembilan tahun. Alasan ini tidak dapat diterima kerana takrifnya "dekad" ialah sepuluh tahun.

Lagi satu alasan yang dikemukakan ialah bahawa sistem pernomboran tahun astronomi bermula dengan tahun sifar, iaitu tahun yang biasanya dianggapi sebagai tahun 1 S.M. Pada tahun 2000, Organisasi Piawaian Antarabangsa menjelaskan kekeliruan ini dengan mengatakan melalui ISO8601 bahawa sistem pernomboran tahun astronomi akan diamalkan, dan dengan ini mengesahkan perbuatan orang-orang yang mengadakan perayaan abad baru beberapa bulan lebih dahulu.

Istilah ini juga digunakan untuk memerikan pelbagai tempoh yang bertindih dengan takrif kalendar Gregory, terutamanya "abad ke-20 singkat" yang menuntutkan bahawa tahun-tahun di antara 1901 dan 1913 kelihatan serupa dengan abad ke-19 dan dekad 1990-an kelihatan serupa dengan permulaan abad ke-21. Sudah tentu bahawa rupa tempoh pada abad ke-20 sebelum Peperang Dunia I kelihatan serupa dengan akhir abad ke-19 dan sebaliknya juga, dekad 1990-an mempunyai ciri-ciri awal abad ke-21 (sila rujuk kepada zaman Bubble. Pemikiran ini juga telah diamalkan oleh budaya pop seperti kegunaan nama "20th Century Fox" dan "Twentieth Century Limited".

Peristiwa sunting

1890-an 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900-an 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910-an 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920-an 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930-an 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940-an 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950-an 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960-an 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970-an 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980-an 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1990-an 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000-an 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009