Aerodinamik merupakan satu cabang dinamik bendalir yang mengkaji tentang aliran gas. Objektif utama mempelajari aerodinamik adalah untuk meramal daya, momen (moment), dan pemindahan haba ke atas jasad yang bergerak di dalam bendalir (fluid; dalam kes ini udara).

Parameter yang terlibat dalam penentuan ini ialah;

Terdapat dua kategori aliran, iaitu;

  • aliran boleh mampat; dan
  • aliran tak boleh mampat, dengan ketumpatan dan suhu merupakan pemalar dalam kategori ini.

Peralatan aerodinamik yang terlibat ialah:

  • peredaran
  • fungsi strim
  • keupayaan halaju