Bahasa Arab
أهل الكتاب
Transliterasi
′ahl al-Kitāb
Terjemahan
Ahli Kitab

Ahli Kitab (Arab: أهل الكتاب ′Ahl al-Kitāb) adalah sebutan dalam Al-Qur'an untuk kaum beragama Nasrani (Kristian) dan Yahudi. Dinamakan demikian kerana pada keduanya menurut ajaran Islam, Allah menurunkan Kitab Taurat melalui Nabi Musa dan Injil melalui Nabi Isa. Dengan kedatangan Nabi Muhammad dan diturunkannya Al-Quran, ahli kitab ini ada yang menerima dan ada yang menolak kerasulan Muhammad ataupun kebenaran Al-Quran dari Allah.

Lihat juga sunting