Alat pengukuran

Alat pengukuran merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu benda.

Contoh alat-alat pengukuran ialah :

Lihat jugaSunting