Hukum aruhan Faraday menerangkan bahawa daya gerak elektrik dalam gelung tertutup berkadar terus dengan kadar perubahan fluks magnet menerusi gelungan.

di mana

ialah daya gerak elektrik (dge) dalam volt
N ialah nombor gelungan dawai
ΦB ialah fluks magnet dalam weber melalui satu gelungan.
Arah dge (simbol negatif dalam formula di atas) dijelaskan oleh Hukum Lenz

Lihat jugaSunting