Batik skrin

Batik skrin merujuk kepada kaedah melakar corak dan cara menerapkan warna yang menggunakan corak batik yang dibentuk di atas skrin yang diperbuat daripada kain polyster yang berpengidang.

Skrin dilekapkan di atas kain putih, proses pewarnaan dengan melalukan warna di atas corak tadi dengan menggunakan sekuji. Cara begini akan diulang beberapa kali dengan corak yang berlainan untuk mendapatkan corak batik yang lengkap.

Ini disebabkan satu skrin untuk satu warna sahaja. Batik skrin kurang dikenali berbanding kaedah batik terap dan conteng.