Bibliografi Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri ialah seorang ilmuwan Islam di Malaysia yang pernah menjadi Mufti Wilayah Persekutuan[1][2] dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Beliau telah menghasilkan penulisan, penterjemahan serta aktif dalam membentangkan kertas kerja sama ada di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa, lebih 200 kertas kerja di pelbagai seminar dan forum. Beliau juga pernah menjadi penulis tamu di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan ruangan Bicara Agama di Utusan Malaysia. Berikut ialah senarai karya beliau:

Bibliografi 
Zulkifli Mohamad Al-Bakri
Penulisan
Buku 202
E-Buku 93

Senarai karya

sunting
 1. Hukum Wanita Menjadi Imam Solat Kontroversi Solat Jumaat Dr. Amina Wadud: Darul Fuqaha.
 2. Menyelusuri Ikhtilaf Mazhab, Antara Keterikatan & Keterbukaan, Perpaduan & Perpecahan: Darul Fuqaha.
 3. Hukum Jampi Dan Pakai Tangkal: Darul Fuqaha.
 4. Hukum Bacaan Al-Quran Untuk Si Mati, Adakah Sampai Pahalanya? Darul Fuqaha.
 5. Hukum Makan Katak dan Berubat Dengannya: Darul Fuqaha.
 6. Memahami Kaedah Dharurat Dalam Islam: Darul Fuqaha.
 7. Hukum Penyerupaan Menurut Islam: Cetakan Pertama, Darul Fuqaha.
 8. Perbezaan Pendapat Di Kalangan Mazhab, Sebab-sebab, Adab dan Penyelesaiannya: Darul Fuqaha.  
 1. Al-Ma’alim Al-Hadhariah Siri 1 - 10 : Cetakan Pertama 2006, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu(MAIDAM).
 2. Ulul Al-Bab, Konsep Pengertian Menurut Syarak: Cetakan Pertama 2006, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 3. Khairul Ummah, Konsep, Visi Dan Perlaksanaannya: Cetakan Pertama 2006, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 4. Fadhilat Solat Dhuha: Cetakan Pertama 2006, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 5. Solat Sunat Rawatib: Cetakan Pertama 2006, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 6. Fadhilat Solat Jemaah: Cetakan Pertama 2006, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 7. Ahasin Al-Kalim, Syarah Al-Hikam: Cetakan Pertama 2006, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan
 1. Al-Ma’alim Al-Hadhariah Siri 11 - 20 : Cetakan Pertama 2006, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 2. Himpunan Hadis Modal Insan Siri 1: Cetakan Pertama 2007, Telaga Biru Sdn. Bhd.
 3. Himpunan Hadis Modal Insan Siri 2: Cetakan Pertama 2007, Telaga Biru Sdn. Bhd.
 4. Rasulullah Insan Agung: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 5. Solat Sunat Istikharah: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 6. Solat Sunat Taubat: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 7. Bahjah Al-Nufus Syarah Taj Al-'Arus: Cetakan Pertama 2007, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan.
 8. Integriti Dari Perspektif Islam: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 9. Ummatan Wasata, Sebaik-baik Umat Yang Dilahirkan Bagi Faedah Umat Manusia: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 10. Ahkam al-Siyam: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 11. Solat Sunat Tasbih: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 12. Solat Sunat Hajat: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 13. Intergriti Dalam Islam: Cetakan pertama 2007, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
 14. Yasin Dan Doa: Sambutan Kemerdekaan Ke 50 Tahun Peringkat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia: Cetakan pertama 2007, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
 15. Khutbah Jumaat: Sambutan Kemerdekaan Ke 50 Tahun Peringkat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia: Cetakan pertama 2007, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
 16. Solat Sunat Pilihan: Cetakan Pertama Dis 2007, Telaga Biru.
 17. Ahkam Al-Zakah: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)
 18. Akauntabliti Sebagai Mahasiswa Islam: Cetakan pertama 2007, Universiti Sains Islam Malaysia ( USIM).
 19. Ahkam al-Udhiyah: Cetakan Pertama 2007, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)
 1. Ahkam al-Akikah: Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 2. Institusi Fatwa Dalam Enakmen Perundangan Islam Negeri Sembilan. Cetakan pertama 2008, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
 3. Fatwa dan Mufti: Hukum, Etika dan Sejarah. Cetakan pertama 2008, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
 4. Tafsir al-Quran Ayat-ayat Ulul Albab, Siri 1 - 16: Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 5. Rasulullah SAW Suri Teladan Terunggul: Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 6. Islam Dan Budaya Berfikir: Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 7. Islam Dan Prinsip Toleransi: Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 8. Islam: Sistem Kehidupan Yang Syumul: Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 9. Islam Yang Bersifat Rabbani Dan Universal: Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 10. Al-Wasatiah: Kaedah Pendekatan Islam. Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 11. Memahami Keistimewaan Syariat Islam. Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 12. Manhajiah Fatwa, Cetakan Pertama 2008. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
 13. Rasuah: Punca, Kesan dan Penyelesaiannya, Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 14. Solat Tarawih, Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 15. Fadhilat Zikir La'ilahaillallah, Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 16. Hadith-hadith Peringatan Buat Umur Insan, Cetakan Pertama 2008, Telaga Biru Sdn. Bhd.
 17. Fadhilat Zikir La Hawla wala Quwwata Illa Billah Cetakan Pertama 2008, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)
 1. Soal Jawab A-Z Tentang Tasawuf Tapi Anda Tiada Tempat untuk Bertanya, Cetakan Pertama 2009, Telaga Biru Sdn. Bhd.
 2. Integriti Dan Islam: Aplikasi Berkesan Membangun Ummah, Cetakan Pertama 2009, Institut Integriti Malaysia (IIM).
 3. Isu Kalimah Allah: Hukum Penggunaannya Bagi Bukan Islam, Cetakan Pertama 2009, Tuan Sharifah Islamic Foundation.
 4. Syarah al-Hikam Jilid 1, Cetakan Pertama 2009, Telaga Biru Sdn. Bhd.
 5. Palestin Tak Pernah Gentar: Fatwa Kontemporari dan Penyelesaiannya, Cetakan Pertama 2009, Telaga Biru Sdn. Bhd.
 6. Al-Dirasat wa al-Buhuth al-Ilmiah: Kajian & Penyelidikan Ilmiah, Cetakan Pertama 2009, Jabatan Mufti Negeri Sembilan.
 7. Irsyad al-Qari, Jil.1. Cetakan Pertama 2009, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
 1. Solat Sunat Pilihan 2. Cetakan Pertama 2010, Telaga Biru Sdn. Bhd.
 2. Halal dan Haram dalam Islam. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise.
 3. Irsyad al-Qari, Jil.2. Cetakan Pertama 2010, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
 4. Iktibar Dan Hikmah Maulidur Rasul (Syarahan Perdana). Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise.
 5. Solat Musafir, Qasar dan Jamak. Cetakan Pertama 2010, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 6. Hikmah Dan Falsafah Haji. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 7. Hajjatu al-Wada’: Fiqh dan Faedah Hadith. Cetakan Pertama Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 8. Talbiah: Hikmah dan Rahsia Permasalahan Hukum. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 9. Istita’ah: Pengertian, Syarat dan Permasalahan Hukum. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 10. Merokok dan Hukumnya: Satu Kajian Komprehensif Menurut Perspektif Islam. Cetakan Pertama 2010, Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD) USIM.
 11. Keabsahan Penggunaan Nama Allah SWT Hanya Untuk Orang Islam. Cetakan Pertama 2010. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 12. Naskah Buat Pengantin: Sistem Kekeluargaan Dalam Islam. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 13. Siri Tokoh Islam 1: Prof. Dr.Wahbah al-Zuhaili. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 14. Siri Tokoh Islam 2: Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz: Imam yang Adil. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 15. Istilah-Istilah Fiqah dan Usul: Empat Mazhab. Cetakan Pertama 2010, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 16. Ahkam wa Fatawa al-Siyam: Pelbagai Hukum dan Fatwa Puasa. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 17. Al-Taudhih Syarah al-Idhah fi Manasik al-Hajji wa al-Umrah: Cetakan Pertama 2010, Dar al-Syakir. Bangi, Selangor
 18. Biografi Tokoh Dakwah Al-Syahid Hasan al-Banna: Cetakan Pertama 2010. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 19. Azab dan Nikmat Kubur Menangkis Dakwaan Golongan Aties, Zindiq dan Muktazilah: Cetakan Pertama 2010. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
 20. Ahkam wa Fatawa al-Zakah: Pelbagai Hukum dan Fatwa Zakat. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 21. Keabsahan Penggunaan Nama Allah. Cetakan Pertama 2010, Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD) USIM.
 22. Ahkam wa Fatawa al-Udhiyyah: Pelbagai Hukum dan Fatwa Kurban. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 23. Ahkam wa Fatawa al-Aqiqah: Pelbagai Hukum dan Fatwa Aqiqah. Cetakan Pertama 2010, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 24. Hijratul Rasul: Iktibar & Hikmah. Cetakan Pertama 2010. Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 25. Hukum Syarak & Permasalahan Ilmiah. Cetakan Pertama 2010. Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd. Pengguguran Janin: Hukum dan Permasalahannya. Cetakan Pertama 2010, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 26. Anak Pungut: Hukum dan Penyelesaiannya. Cetakan Pertama 2010, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 1. Nota Untuk Anakku Cetakan Pertama 2011, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 2. Halal dan Haram Dalam Islam. Cetakan Kedua 2011, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 3. Fadhilat Zamzam. Cetakan Pertama 2011, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 4. Al-Taudhih Syarah al-Idhah fi Manasik al-Hajji wa al-Umrah: Cetakan Kedua 2011, Darul Syakir. Bangi, Selangor.
 5. Kewangan Islam dalam Fiqh Syafie. Cetakan Pertama 2011. Kuala Lumpur: Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM).
 6. Pengurusan Harta Pusaka dalam Fiqh Syafi’i. Cetakan Pertama 2011. Kuala Lumpur: Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM).
 7. Haramkah Rokok? Hukum dan Penyelesaiannya. Cetakan Pertama 2011. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.
 8. Manasik Haji – Adab, Doa dan Zikir dari Imam Nawawi. Cetakan Pertama 2011, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 9. Luqatah (Penemuan). Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 10. Wakaf dan Permasalahannya. Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 11. Iqra’ Dalam Membentuk Manusia Hebat. Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 12. Ahasin al-Kalim Syarah Hikam Jilid 2. Cetakan Pertama 2011. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.
 13. Al-Fiqh Manhaji Ibadat Dalam Fiqh Al Syafie Cetakan Pertama 2011, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 14. Naskah Buat Pengantin Kekeluargaan Islam Dalam Fiqh Syafie Cetakan Pertama 2011, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 15. Azan dan Iqamah Fadilat dan Pelbagai Hukum. Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 16. Risalah Ramadhan. Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 17. Ramadhan, Pelbagai Hukum dan Fatwa Puasa. Cetakan Kedua 2011, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 18. Hibah Menurut Islam. Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 19. Jenazah dan Permasalahannya. Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 20. Merungkai Persoalan Korban dan Akikah. Cetakan Pertama 2011, Masar Enterprise.
 21. Solat dalam Mazhab al-Syafie. Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)
 22. Wuduk: Rukun, Syarat dan Adab. Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 23. Sumpah dan Permasalahannya. Cetakan Pertama 2011, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 1. Siri Kajian Hukum Muamalat (Siri Pertama) Fatwa Zakat Kontemporari Cetakan Pertama 2012, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Kuala Lumpur.
 2. Imam Abu Hanifah: Pengasas Mazhab Hanafi. Cetakan Pertama 2012, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 3. Imam Malik: Pengasas Mazhab Maliki. Cetakan Pertama 2012, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 4. Imam al-Syafie: Pengasas Mazhab Syafie. Cetakan Pertama 2012, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 5. Imam Ahmad bin Hanbal: Pengasas Mazhab Hanbali. Cetakan Pertama 2012, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 6. Murtad: Punca dan Penyelesaiannya. Cetakan Pertama 2012, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 7. Mazhab al-Asy’ariah: Prinsip & Sejarahnya. Cetakan Pertama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 8. Pemindahan dan Pendermaan Organ. Cetakan Pertama 2012. PSN.
 9. Halal dan Haram Dalam Islam. Cetakan Ketiga 2012, Darul Syakir Enterprise, Bandar Baru Bangi, Selangor.
 10. Bahaya Murtad: Punca dan Penyelesaiannya. Cetakan Pertama 2012, Masar Enterprise.
 11. Q & A Bersama Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri. Cetakan Pertama 2012. PSN.
 12. Kuasa Iqra. Cetakan Pertama 2012. PSN.
 13. Wakaf dalam Islam. Cetakan Pertama 2012, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Kuala Lumpur.
 14. Kesan Riba dalam Ibadah. Cetakan Pertama 2012. Muamalah Events. Negeri Sembilan.
 15. Warkah Untuk Anakku. Cetakan Pertama 2012. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 16. Lu’lu’ lil Mukminin (Permata Buat Orang Beriman) Cetakan Pertama 2012. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 17. Solat Dhuha. Cetakan Pertama 2012. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 18. Baiti Jannati. Cetakan Pertama 2012. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 1. Fiqh al-Hijrah. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 2. Krisis Syiria dan Mauqif Ulama. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 3. Warkah Buat Cikgu. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 4. Makrifah Rasulullah SAW. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 5. Hafazan al-Quran. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 6. Halal dan Haram: Edisi Terkini. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 7. Al-Ihkam Syarah Al-Hikam. Cetakan Pertama 2013. Masar Enterprise.
 8. Siri Mauqif Ulama: Imam al-Syafie. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 9. Siri Mauqif Ulama: Imam Abu Hanifah. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 10. Siri Mauqif Ulama: Imam Malik. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 11. Siri Mauqif Ulama: Imam Ahmad bin Hanbal. Cetakan Pertama Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 12. Siri Mauqif Ulama: Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. NegeriSembilan.
 13. Siri Mauqif Ulama: Syeikh Ramadhan al-Buti Yang Ku Kenali. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 14. Hebatnya Kuasa Hafazan. Cetakan Pertama 2013. PTS. Selangor.
 15. Demi Masa. Cetakan Pertama 2013. PTS. Selangor.
 16. Siri Solat Sunat: Solat Tarawih. Fadilat, Hukum dan Hikmahnya. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 17. Siri Solat Sunat: Solat witir. Fadilat, Hukum dan Hikmahnya. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 18. Siri Solat Sunat: Solat Duha. Fadilat, Hukum dan Hikmahnya Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 19. Siri Solat Sunat: Solat Qiamullail. Fadilat, Hukum dan Hikmahnya. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 20. Tangisan Di Bumi Syria: Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.  
 21. Wasatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah, Sempena Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan 1435 Hijrah, JAKIM.
 22. Wasatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah, Risalah Khas Sempena Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1435 Hijrah, JAKIM.
 23. Fiqh Al-Hijrah, Buku Edisi Khas Sempena Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Pahang 1435H/2013M. Bahagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Pahang, Pahang Darul Makmur.
 24. Wasatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah, Risalah Khas Sempena Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Selangor Darul Ehsan.1435 Hijrah.
 25. Siri Solat Sunat: Solat Witir. Fadilat, Hukum dan Hikmahnya. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 26. Travelog Kembara Bumi Syria. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 27. Indahnya Mencintai Rasulullah. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 28. Baldatun Toyyibatun Wa Rabbun Ghafur. Cetakan Pertama 2013. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.

2014-2016

sunting
 1. Biografi Abu Hasan al-Asy'ari (terjemahan karya Abul Hasan al-Nadwi). Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 2. Siri Tokoh Pendakwah Islam: Dr. Abdul Rahmad Humaid al-Sumait. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 3. Selamat Tinggal Ulama'. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 4. Siri Tokoh Pendakwah Islam: Maulana Syeikh Abi al-Hasan Ali al-Nadwi. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 5. Siri Tokoh Pendakwah Islam: Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Siapakah Beliau? Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 6. Siri Tokoh Pendakwah Islam: Syeikh Dr. Wahbah al-Zuhaili Yang Ku Kenali. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 7. Uthman bin Affan: Tokoh Korporat Islam Yang Pemurah dan Disanjungi. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 8. Abdul Rahman bin Auf: Tokoh Jutawan Islam Yang Dermawan dan Disegani. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 9. Solat Sunat Istisqa': Fadhilat, Hukum dan Hikmah. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 10. Solat Sunat Istikharah. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 11. Solat Sunat Taubat. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 12. Solat Hari Raya & Adab Berhari Raya. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 13. Solat Hajat & Doa. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 14. Solat Duha: Fadhilat, Hukum dan Hikmah. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 15. Solat Tarawih: Fadhilat, Hukum dan Hikmah. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 16. Solat Witir: Fadilat, Hukum dan Hikmah. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 17. Qiyamullail & Solat Tahajjud: Fadhilat, Hukum dan Hikmah. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 18. Maqasid al-Syariah: Satu Pengenalan Umum. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 19. Haji...Apa Selepasnya? Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 20. Ramadhan al-Mubarak: Fadhilat dan Hukum Puasa. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 21. Tragedi MH370: Solat Ghaib, Mafqud dan Pelbagai Hukum. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 22. Anti Hadis: Inilah Jawapannya. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 23. Tanyalah, Islam Menjawab Jil 1-2. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 24. Anjing: Penciptaan & Hukum-Hukum. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 25. Khinzir: Penciptaan & Hukum-Hukum. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 26. Katak: Penciptaan & Hukum-Hukum. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 27. Cegah Jenayah: Pencegahan Jenayah Syariah. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 28. Negara Sejahtera: Rahmat Untuk Semua. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 29. Pemimpin Yang Adil: Rahmat Untuk Rakyat. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 30. Guru al-Qur'an Profesional. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 31. Tips Hafazan al-Qur'an. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 32. Adab & Ilmu: Pengajaran Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 33. Merungkai Permasalahan Tentang 'Iddah. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 34. Talak & Permasalahannya. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 35. Merungkai Permasalahan Tentang Rujuk. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 36. Puteriku, Nasihat Abah Untukmu. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 37. Tinta Nasihat Untuk Penuntut Ilmu. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 38. Ahli Sunnah wal Jama'ah dan Usulnya. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 39. Telaga Barahut dan Persoalan Berkaitan Dengannya. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 40. Prinsip Mazhab Asya'irah dan Sejarahnya (terjemahan karya Prof. Dr. Muhammad al-Zuhaili). Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 41. Titian Sirat: Menuju Ke Syurga Atau Neraka? Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 42. Hakikat Jin: Kawan Atau Lawan? Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 43. Tip Mudah Langsaikan Hutang & Petua Menjemput Rezeki. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 44. Memperkasa Pengurusan Masjid. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 45. Perpustakaan Dalam Islam. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 46. Q&A Tentang Bersuci dan Solat. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 47. Al-Kafi Syarah Hadis 40. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 48. Tatmim al-Kafi: Pelengkap Hadis 40. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd. Negeri Sembilan.
 49. Al-Syahid Hasan al-Banna: Pengasas Ikhwan al-Muslimin. Penulis bersama Mohd Faisal Fadzil. Cetakan Kedua 2016. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan

sunting
 1. ^ "Penulis: S.S. Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri". Telaga Biru. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-03-25. Dicapai pada 25 Mac 2018.
 2. ^ "Mengenai Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri". PTS Publications & Distributors. Dicapai pada 25 Mac 2018.

Pautan luar

sunting