Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Ilmuwan Malaysia

Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Mohamad Al-Bakri (lahir 16 Januari 1969) merupakan seorang agamawan dan ahli Dewan Negara di Malaysia. Dalam Kabinet Malaysia 2020, beliau menyandang jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). Beliau merupakan Mufti Wilayah Persekutuan ke-7[2][3]. Beliau juga adalah pengasas kepada Pondok Moden al-'Abaqirah, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.[4] dan sebuah institusi hadith baru iaitu Ma'alim al-Sunan li Dirasati al-Sunnah al-Nabawiyyah, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.


Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri

PJN; DGPN (PP); PMW (WP)
PTS 1336.jpg
Ahli Dewan Negara Malaysia
Lantikan Yang di-Pertuan Agong
Memegang jawatan
10 Mac 2020
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Hal Ehwal Agama
Dalam jawatan
10 Mac 2020 – 16 Ogos 2021
RajaAl-Sultan Abdullah
Perdana MenteriYang Amat Berhormat Tan Sri Dato' (Dr) Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin
TimbalanYang Berhormat Datuk Ustaz Ahmad Marzuk Shaary
Didahului olehYang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa
Digantikan olehYang Berhormat Senator Haji Idris Ahmad
Mufti Wilayah Persekutuan ke-7
Dalam jawatan
23 Jun 2014 – 9 Mac 2020
Didahului olehSS Datuk Hj Wan Zahidi bin Wan Teh
Digantikan olehSS Datuk Dr Luqman Abdullah
Butiran peribadi
Lahir (1969-01-16) 16 Januari 1969 (umur 52)
Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia
PasanganYBhg. Datin Dr. Shereen binti Mohd Yunos
Anak-anak5
GajiRM56,221.13 sebulan[1]
Nilai bersihRM1 ke 2.5 juta[1]
Laman web rasmiwww.muftiwp.gov.my

Kehidupan awalSunting

Beliau dilahirkan di Kampung Gong Pauh, Kemaman, Terengganu pada 16 Januari 1969 dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rengas Bekah, Kuala Terengganu (1976-1981). Kemudian beliau menyambung pelajarannya di Sekolah Menengah Agama Sultan Zainal Abidin (SMASZA), Ladang, Kuala Terengganu (1982-1984) sebelum meneruskan pengajiannya dalam peringkat Thanawi di Sekolah Menengah Agama (Atas) Sultan Zainal Abidin (SMAASZA), Batu Buruk, Kuala Terengganu (1985-1988). Seterusnya, Datuk Dr. Zulkifli menyambung pula pengajiannya di peringkat Sarjana Muda Syariah di Universiti Islam Madinah (1989-1993). Tidak hanya berhenti setakat itu, beliau menyambung pula pengajiannya di peringkat Sarjana Syariah di Universiti al-Ulum al-Islamiah wa al-Arabiah di Damsyik, Syria (1994-1997) di bawah seliaan Syeikh Prof. Dr. Mustafa al-Khin. Pengajian peringkat Doktor Falsafah (Ph.D) pula diambil di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan (School of Humanities), Universiti Sains Malaysia (2002-2004) di bawah seliaan Prof. Dr. Radzi Othman. Tajuk kajiannya adalah Institusi Mufti Dan Fatwa: Satu Analisa Terhadap Enakmen Dan Beberapa Fatwa Pilihan Negeri Sembilan [5].

Guru-GuruSunting

 
Menyantuni masyarakat sekitar Wilayah Persekutuan setiap minggu pada hari Jumaat melalui program #jumaatmuftiwp

Kehidupan beliau semasa menyambung pengajian di Madinah dan Syria dimanfaatkan secara keseluruhannya untuk mempelajari ilmu-ilmu secara formal mahupun tidak formal. Selain kelas-kelas formal di Universiti, beliau juga giat mengikuti pengajian para ulama' tersohor di sana secara sistem talaqqi. Antara gurunya adalah:

 • Syeikh Muhammad Ali al-Thani (Imam Masjid Nabawi)
 • Syeikh Abd al-Muhsin bin Hamad al-Abbad
 • Syeikh Rusdi Bin Salim Qalam (Imam Masjid Abdullah Bin Rawahah, Damsyik, Syria)
 • Syeikh Dr. Muhammad al-Mukhtar bin Muhammad al-Amin Al-Shanqiti, (Mantan Pensyarah Universiti Islam Madinah dan Lajnah Kibar Ulama’ Saudi)
 • Syeikh Sadiq Habannakah  
 • Syeikh Al-Muhaddith Abdul Qadir Al-Arnaut
 • Syeikh Prof. Dr. Muhammad Abd Latif Soleh Al-Farfour (Ahli Majlis Mujamma’ Al-Fiqh, Rabitah Al-`Alami Al-Islami)
 • Syeikh Prof. Dr. Mustafa al-Khin
 • Syeikh Prof. Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bouti
 • Syeikh Prof. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhayli

Bersama dengan mereka, beliau sempat mempelajari pelbagai jenis kitab daripada pelbagai lapangan ilmu antaranya Akidah, Fiqh, Usul al-Fiqh, Ulum al-Hadith dan Tasawwuf. Antara kitab yang sempat beliau pelajari bersama guru-gurunya adalah:

 
Ziarah Syeikh Kurayyim Rajih ke Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Akidah

 • Sharh al-'Allamah 'Abd al-Salam 'ala Jauharah al-Tauhid
 • Sharh al-'Aqidah al-Tahawiyyah oleh al-'Allamah Imam 'Abd al-Ghani al-Ghunaymi
 • Sharh al-'Aqa'id al-Nasafiyyah oleh Imam Sa'ad al-Din Mas'ud ibn 'Umar ibn 'Abdullah al-Taftazani
 • Rasa'il al-Tauhid oleh Imam al- 'Izz 'Abd al-Salam

Tafsir

 • Tafsir al-Qur'an al-'Azim oleh Imam Ibn Kathir (sebahagian)
 • Fath al-Qadir oleh Imam al-Syaukani (sebahagian)
 • Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil oleh Imam Abu Al-Hasan ‘Ala’ Al-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Khazin (sebahagian)
 • Tafsir al-Jalalain oleh Imam Jalal ad-Din al-Maḥalli dan Imam Jalal ad-Din al-Suyuti (sebahagian)
 
Pertemuan bersejarah antara Mufti Wilayah Persekutuan dan KL Archbishop Reverend Julian Leow Beng Kim

Hadith

 • Fath Al-Bari Syarah Sahih Al-Bukhari oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani (Jilid 12 dan 13)  
 • Al-Minhaj bi Sharh Sahih Muslim oleh Imam al-Nawawi (Jilid 1, 2, 3 dan 4)
 • Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqalani (sebahagian)
 • Umdat al-Ahkam min Kalam Khayr al-Anam oleh Imam 'Abd al-Ghani al-Maqdisi (sebahagian)
 • Al-Ba'ith al-Hathih Sharh Ikhtisar Ulum al-Hadith oleh al-'Allamah Syeikh Ahmad Shakir (sebahagian)
 • Al-Arba'un al-Sihhah al-Jami'ah li Usul al-Din oleh Syeikh Prof. Dr. Muhammad 'Abd al-Latif Soleh al-Farfour

Fiqh

 • Hasyiah I'anah al-Thalibin 'ala Hall Alfaz Fath al-Mu'in oleh al-‘Allamah ‘Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri (sebahagian)
 • Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtisar oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi’i (sebahagian)

Usul al-Fiqh

 • Al-Luma' fi Usul al-Fiqh oleh Imam al-Syirazi
 • Al-Qawaid al-Fiqhiyah ma'a as-Syarh al-Mujaz oleh Syeikh Izzat Ubaid ad-Di'as

Mantiq

 • Risalah al-Adab al-Bahth wa al-Munazarah oleh Syeikh Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamid
 
Institusi fatwa negara kini dihambat dengan kepantasan penyaluran maklumat melalui media massa yang memerlukan sesuatu permasalahan dijawab dengan segera, agar tidak timbul kemusykilan dalam kalangan masyarakat.

Nahu

 • Qatrunnada wa Ball al-Soda oleh Ibn Hisyam
 • Alfiyyah oleh Ibn Malik (sebahagian)

Tasawwuf

 • Sharh Al-Hikam al-'Ata'iyyah oleh Syeikh 'Abd al-Majid Al-Syurnubi
 • Al-Risalah Al-Qusyairah oleh Imam Abd Karim Al- Qusyairi
 • Taj Al-'Arus oleh Ibn 'Ataillah Al-Sakandari
 • Futuhat al-Makkiyyah oleh Ibn 'Arabi (sebahagian)

Pengalaman Dalam KerjayaSunting

 • Pensyarah Kanan Kolej Uniti, Port Dickson: 1997–2006.
 • Pensyarah Kanan USIM 2006 – 2008
 • Pakar Rujuk Mustolah Hadith dan Hadith, (STAM): 2002.
 • Ahli Jawatankuasa Kawalan Mutu, Tasawuf Islam Tingkatan Lima: 2003.
 • Pengerusi Panel Syariah, Bank Pertanian Malaysia: 2006- 2008.
 • Panel Penilai Jawatankuasa AD-HOC Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA Bagi Penilaian Pengiktirafan Program Ijazah Sarjana Muda Program Ijazah Sarjana Muda Syariah Dari Universiti Malaya (UM): 2007.
 • Anggota Lajnah Tashih Tafsir Pedoman Muttaqin: 2007.
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency MQA) 2007.
 • Anggota Pasukan Penyemakan Tafsir Pedoman Muttaqin dan Majlis Perbincangan. (April 2008)
 • Pengerusi Penyediaan Modul Asas Pengurusan Fatwa, JAKIM 2008.
 • Penulis Karya Tokoh-tokoh Islam DBP, 2008.
 • Ahli Jawatankuasa Malaysian Finalcial Planning Council MFPC. 2008.
 • Penasihat Akademik dalam Bengkel Penyelarasan dan Pemurnian Program Sarjana Syariah (Pengurusan). Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Oktober 2008.
 • Ahli Panel Forum Perdana. Konsep Ilmu Dalam Pembangunan Aqidah. Konvensyen Modal Insan Peringkat Luar Bandar (KPLB) 2009.
 • Panel Penapis Filem dan Drama Berunsur Islam. Bahagian Media Elektronik dan Penyiaran JAKIM. 2008.
 • Panel Penerbitan Buku Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. 2009.
 • Panel Temuduga Guru Agama Ke Tanah Suci Musim Haji 1431 H.
 • Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan (2000-2010).
 • Ahli Panel Kajian Akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (April 2008 - April 2011)
 • Panel Penyelidik Pusat Zakat Negeri Sembilan. (April 2008).
 • Panel Penasihat Syariah Syembara Penulisan Kreatif
 • (Cerpen Berunsur Islam) Peringkat Kebangsaan Sempena Sambutan Maulidur Rasul Kementerian Pendidikan Malaysia 1435H (2014).
 • Panel Syariah WAKAF Selangor Muamalat Oktober 2012-Jun 2014.
 • Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu: Sejak 2005 - Ogos 2014.
 • Karyawan Tamu INFAD. USIM 2013 - Ogos 2014.
 • Pengerusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji Tabung Haji, (Sehingga November 2018)
 • Ahli Lembaga Pengawalan dan Perlesenan Pencetakan Al-Qur’an (LPPPQ), Kementerian Dalam Negeri.
 • Felo Dakwah YADIM
 • Penyelia Bersama Untuk Pelajar Ijazah Doktor Falsafah (UTM)
 • Ahli Majlis Dakwah Negara (MDN) 2014/2016 oleh Yayasan Dakwah Islamiyyah Malaysia (YADIM).
 • Penulis Tamu JAKIM: Sejak 2006.
 • Panel Kajian Syariah, JAKIM 2011.
 • Panel Syariah Bank Muamalat Malaysia (April 2011)
 • Pengerusi Penggubalan Modul Fatwa JAKIM (Oktober 2012).
 • Panel Pakar Syariah, JAKIM (2013)

Senarai Jawatan KiniSunting

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Agama) bermula 10 Mac 2020

Jawatan Berkaitan Mufti dan FatwaSunting

 • Mufti Wilayah Persekutuan (2014 - 2020)
 • Pengerusi Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan.
 • Pengerusi, Jawatankuasa Penemuduga Tauliah Mengajar dan Ceramah Agama di Wilayah Persekutuan.
 • Pengerusi Jawatankuasa Taqwim dan Melihat Anak Bulan.
 • Pengurusi Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam.
 • Pengerusi Jawatankuasa Wakaf, Pusaka, Wasiat dan Sumber Am MAIWP (JKWSA).
 • Panel Penasihat Skuad An-Nur.
 • Panel Syariah (Khas) Tabung Ibadah Qurban YaPEIM.
 • Ahli Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan.
 • Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
 • Ahli Jawatankuasa Tatatertib Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
 • Ahli Jawatankuasa Panel Syarie Tabung Wakaf Universiti Islam Malaysia.
 • Ahli Jawatankuasa Wakaf, Pusaka, Wasiat dan Sumber Am MAIWP.
 • Ahli Jawatankuasa Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
 • Ahli Lembaga Pengarah Syarikat Dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah Syarikat Milik MAIWP.
 • Penasihat berkenaan dengan Hukum-Hukum Syarak kepada:
 1. Kerajaan
 2. Badan-Badan Berkanun/Agensi Kerajaan
 3. Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO)

Jawatan Lain Yang Sedang DisandangSunting

 • Shariah Advisory Council, Bank Negara (2016 - 2019)
 • Panel Penasihat Fakulti Syariah Dan Undang-Undang (FSU), Universiti Sains Islam Malaysia, USIM 2013 sehingga kini.
 • Panel Penasihat Syariah TV al-Hijrah (2017 - 2019)
 • Ahli ISRA (International Shari’ah Research Academy for  Islamic Finance) Council of Scholars.
 • Penasihat Persatuan Pengubatan dan Kebajikan Islam Malaysia Darussiyifa' (Bermula 2017).
 • Panel Pemikir Pengurusan Islam Manhaj Malaysia, JAKIM (Bermula 2018).
 • Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) (Bermula 10 Mac 2020 - Kini)

AnugerahSunting

 • Anugerah Tokoh Penulis Islam: Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kelantan Kali Kedua. 2010.
 • Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Peringkat Wilayah Persekutuan 1433H/ 2012M.
 • Anugerah Tokoh Ilmuan Negeri Selangor, 1433 H/2012M. Masjid Sultan Salehudin Abdul Aziz Shah, Shah Alam.
 • Anugerah Tokoh Maal Hijrah 1435H Peringkat Negeri Terengganu. Dewan Besar, Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu, Terengganu, November 2013[6].
 • Anugerah Blue Ribbon bagi kategori Media Baru melalui Bayan Linnas 'Hukum Penggunaan Rokok Elektronik & Vapor' oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya, 3 Jun 2016.

Darjah Kebesaran Diraja

 •   Darjah Kebesaran Panglima Mahkota Wilayah (P.M.W) pada 1 Februari 2015 sempena Hari Wilayah Persekutuan yang membawa gelaran "Datuk".
 •   Darjah Kebesaran Darjah Gemilang Pangkuan Negeri (D.G.P.N) pada 14 Julai 2018 sempena Ula­ng Tahun Ke-80 Yang Dipertua Ne­geri Pulau Pinang yang membawa gelaran "Dato' Seri"
 •   Darjah Kebesaran Panglima Jasa Negara (P.J.N) pada 9 September 2019 sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong yang membawa gelaran "Datuk".

Pembentangan Kertas Kerja Seminar Peringkat Kebangsaan & AntarabangsaSunting

AntarabangsaSunting

 • Seminar Manhaj Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan, INFAD, USIM Disember 2006: “Syarat-syarat Ijtihad Dalam Feqh Semasa Mengikut Perkembangan Teknologi”
 • Seminar ISCOM. FSU, USIM. November 2008: “Hukum Mencuri: Perbandingan Antara Undang-undang Syariat Dan Qanun.”
 • Seminar Media dan Pemikiran Islam, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, MIST. Julai 2009: Hiburan Melalui Media: Muzik, Nyanyian, Lagu dan Nasyid Dari Perspektif Fiqh
 • Seminar Antarabangsa Undang-undang Islam dan Sivil ICRIL 09 Akademi Pengajian Islam, UM. Julai 2009: Merokok: Hukum dan Fatwa Pengharamannya
 • Seminar Rabithah al-Alami al-Islami, Sejarah Jemaah Haji di Nusantara dan Asia, Rabithah al-Alami al-Islami, Jeddah, November 2009: Peranan Tabung Haji Dalam Mengendalikan Jemaah Haji Malaysia (pembentangan dalam Bahasa Arab)
 • Pembentang Kertas Kerja Dialog Intelektual Fatwa Kali Ke-2. Hotel Legend, Kuala Lumpur, 17 Jun 2010: Penggunaan Konsep Dharurah Dalam Penentuan Hukum
 • Konferen Antarabangsa. Hotel Borobudur, Jakarta, 2-3 Oktober 2010: Peranan Haji Dalam Meningkatkan Kerjasama Dunia Islam.  
 • Muktamar al-Takwin al-‘Alami wa al-Ta’hil al-Iftaie li Aimmati al-Masajid li al-Aqalliyat al-Muslimah. 17-18 Oktober 2016 bersamaan 16-17 Muharam 1438 H. Madinah Nasr, Kaherah Mesir.
 • Muktamar “Peranan Pemimpin dan Pembuat Keputusan Dalam Menyebarkan Budaya Keamanan Bagi Memerangi Terorisme dan Cabaran-Cabaran Lain. 11-12 March 2017. Kementerian Waqaf Mesir. Kaherah Mesir.
 • Membentang Kertas Kerja : “Perkembangan Fatwa ; Strategi Dan Prinsipnya”. Muktamar Sekretariat Am. 19 Oktober 2017. Anjuran Dar Al-Ifta’, Kaherah, Mesir.
 • Jemputan Bicara Ilmu, Dari KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam, Sempena Sambutan Jubli Emas. 07 Hingga 08 November, Dewan Persidangan Berakas, Brunei Darussalam.
 • “Seminar Mimbar Al-Aqsa Al-Dauliah”. Istanbul, Turki. 27 -29 Julai 2018.
 • Persidangan Antarabangsa Pembaharuan Fatwa: Teori dan Praktikal anjuran Dar al-Ifta' al-Misriyyah. 16-17 Oktober 2018.
 • Muktamar Kesatuan Islam: Bahaya Berpecah Belah dan Berpuak anjuran Rabitah al-'Alam al-Islami. 10 - 13 Disember 2018

KebangsaanSunting

 • Seminar Al-Quran Dan Isu-isu Semasa Peringkat Kebangsaan, UKM, September 2005: “Hukum Perubatan Mengikut Islam”
 • Seminar Manhaj Nabawi Peringkat Kebangsaan, FQS, USIM, Julai, 2007: “Sumbangan Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Feqh Melalui Kitab Bulugh Al-Maram”
 • Seminar Integriti Guru Takmir Peringkat Kebangsaan, Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) Jun 2007: “Integriti Sebagai Pemangkin Pengurusan Islam Yang Unggul”
 • Seminar Multaqa Al-Wi’az Peringkat Kebangsaan, Kerajaan Negeri Terengganu, YADIM dan MAIDAM, Oktober 2007: “Ihya’ Ruh Al-Din: Masalah Dan Penyelesaiannya”
 • Muzakarah Fasilitator Kursus Pra-Perkahwinan Peringkat Kebangsaan, anjuran JAKIM 12-14 November 2007: Integriti Dalam Pelaksanaan Modul Bersepadu Kursus Praperkahwinan Islam (MBPKI)
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan 2009, Tabung Haji. Mac 2009: Pembesaran al-Mas’a: Hukumnya
 • Seminar Penyelidikan Islam Kebangsaan, JAKIM 2009. Jun 2009: Kaedah Penulisan Kertas Kerja Kajian Hukum Yang Berkesan
 • Seminar Pengurusan dan Penggunaan Kad Kredit: Daripada Perspektif Islam, ILIM. Jun 2009: Penggunaan Kad Kredit Menurut Perspektif Islam.  
 • Mesyuarat Panel Kajian Syariah Kali Ke-67, JAKIM. Ogos 2009: Hukum Melompat Parti Dari Segi Perspektif Islam.
 • Seminar ILIM, Bangi Ogos 2009: Maqasid al-Syariah Dalam Siasah Syar’iyyah.
 • Seminar ILIM, Bangi Ogos 2009: Sumber Hukum dan Ijtihad Dalam Siasah Syar’iyyah.
 • Muzakarah Fatwa Kebangsaan, JAKIM. Oktober 2009: Hukum Melompat Parti Bagi Wakil Rakyat Dari Segi Perspektif Islam.
 • Seminar Taqlid, Ijitihad dan Talfiq: Skop, Amalan dan Batasan. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). 12-13 November 2009: Taqlid, Ijtihad dan Talfiq: Penjelasan Epistemologi Sunni.
 • Wacana Pendidikan Fatwa “Penggunaan Lafaz Allah” JAKIM. 28 Januari 2010: Keabsahan Penggunaan Nama Allah SWT Hanya untuk Orang Islam.
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-26. 5-7 Mac 2010: Wakalah Haji dan Umrah, Qurban serta Permasalahannya.
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-26. 5-7 Mac 2010: Baik Buruk Petugas Haji yang Tidak Melaksanakan Ibadat Haji Semasa Bertugas di Tanah Suci.
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-26. 5-7 Mac 2010: Larangan Ihram: Kefahaman Maksud Pemakaian Selipar (Kasut) yang Menampakkan Semua Jari Kaki atau Tidak.  
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-26. 5-7 Mac 2010: Kertas Kerja Sisipan: “Talbiah: Hikmah, Rahsia dan Permasalahan Hukum”
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-26. 5-7 Mac 2010: Kertas Kerja Sisipan: “Pengertian Istita’ah Dalam Kewajipan Haji: Syarat dan Jenis”
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-26. 5-7 Mac 2010: Kertas Kerja Sisipan: Bayan Lil Haj Musim Haji 1430H
 • Perjumpaan Guru-guru KAFA Peringkat Kebangsaan JAKIM. 16 Jun 2010: Memperkasakan Guru KAFA dan Melahirkan Guru Mursyid
 • Bengkel Kertas kerja Pengurusan Fatwa Jabatan Mufti Seluruh Malaysia. 28 Julai 2010. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.Hotel Bayu Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan. Istinbat Fatwa, Perlaksanaannya.
 • Seminar Baitul Al-Maqdis. 7 Ogos 2010. Persatuan Ulama Malaysia, Shah Alam, Selangor. Hotel De Palma. Yahudi dan Bani Israel.
 • Seminar Menyambung Kasih Ilahi, HIV/AIDS Bersama Ditangani. 2010. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dewan Muktamar JAWI KL. Tanggungjawab Umat Islam Di Dalam Memerangi HIV/AIDS.
 • Seminar Manhaj Nabawi Peringkat Kebangsaan. Fakulti Quran dan Sunnah (FQS), USIM. Julai, 2010: Hajjatul Wada’: Hadis Jabir, Fiqh dan Faedah Hadis.  
 • Persidangan Zakat dan Cukai Kebangsaan. Persatuan Akauntan Pekaian Malaysia. Oktober 2010: Fiqh Aulawiyat: Zakat, Sedekah dan Hadiah.  
 • Seminar Masyarakat Kemboja Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). November 2010: Transformasi Dakwah.   
 • Seminar Syariah dan Undang-undang Peringkat Kebangsaan 2010 (SYUK 2010). Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). 2-3 November 2010: Undang-undang Kuota Haji: Pengertian Istita’ah, Syarat dan Kuota Haji; Undang-undang Jenayah Islam: Keunggulan Syariah Islamiah dari Aspek Hukuman Qisas; Konflik Pengguguran Janin Berkeluarga dan Tidak Berkeluarga: Hukum, Fatwa, Undang-undang dan Penyelesaiannya; Keabsahan Hujah Hakim Syarie Hanya Lelaki; Ke Arah Memartabatkan Undang-undang Islam: Pelaksanaan dan Menolak Syubhahnya.  
 • Seminar Kebangsaan Undang-Undang Keluarga Islam Kali-1 2011. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kuala Lumpur. Hotel Putra, Jalan Tun Razak. Pernikahan Di Bawah Umur dari Perspektif Syarak.  
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-27. Tabung Haji Pulau Pinang. 18-21 Februari 2011: Kekerapan Menunaikan Haji: Satu Analisa.    
 • Muzakarah Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa Seluruh Malaysia Kali Pertama, Mendepani Cabaran ke Arah Penyatuan Fatwa di Malaysia. The Legend Hotel Kuala Lumpur, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 29-31 Mac 2011: Keterikatan Fatwa kepada Mazhab Dalam Mengeluarkan Fatwa.  
 • Muzakarah Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa Seluruh Malaysia Kali Pertama, Mendepani Cabaran ke Arah Penyatuan Fatwa di Malaysia. The Legend Hotel Kuala Lumpur, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 29-31 Mac 2011. Sisipan Kertas Kerja: Penetapan Fatwa Mengikut Kaedah Siasah Syarieyyah dan Masalih al-Mursalah.  
 • Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Istana Keadilan, Putrajaya. 2011: Metodologi Pengistinbatan Hukum.  
 • Konvensyen Kewangan Islam 2011. Dewan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. 7 Mei 2011: Pengharaman Riba Serta Kaitannya dengan Amalan Tasawuf.  
 • Simposium Tarekat Tasawuf. Madrasah as-Saidiyyah, Surau Kg. Pondok Rasah, Seremban. 14 Mei 2011: Tarekat Mengikut Sunnah Rasulullah SAW: Sejarah, Pandangan Ulama dan Menjawab Sebarang Tohmahan.  
 • Seminar Peringkat Kebangsaan Sempena Haflu al-Takrim alSanawi. Terengganu Equestrian Resort, Terengganu. 2 Julai 2011: Al-Quran: Hak, fadhilat dan Tanggungjawab Kita Terhadapnya.  
 • Nadwah Zakat. Hotel De Palma, Ampang. Anjuran: Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. 13 Julai 2011: Fatwa Zakat Kontemporari.    
 • Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Hotel Pan Pacific, KLIA. 15 Julai 2011: Pembentangan Kertas Penggunaan Konsep Istihalah dalam Penentuan Hukum.   
 • Seminar Pendidikan Fatwa. Kementerian Kesihatan Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 22 Julai 2011: Pembentangan Kertas Merokok Adalah Haram.  
 • Kursus Pengajian Metodologi Ilmu Tafsir. Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM). 19 Ogos 2011: Tafsir Surah al-‘Alaq  
 • Kursus Pengajian Metodologi Ilmu Tafsir. Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM). 19 Ogos 2011: Tafsir Surah al-Qadr  
 • Seminar Penghayatan Ramadan. Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM). 24 Ogos 2011: Puasa: Permasalahan Hukum.  
 • Seminar Pengurusan Kewangan Menurut Islam. Dewan Syarahan, Masjid Negara. JAWI. 29 September 2011: Kewangan Menurut Islam.  
 • Seminar Warisan al-Quran dan al-Sunnah (SWAN 2011). Fakulti Quran Sunah, USIM Nilai. September 2011: Haji Mabrur Menurut Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah: Fiqh dan Faedahnya.  
 • Seminar Fatwa. Hotel Empress, Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang. JAKIM. 23 November 2011: Metodologi Penyelidikan Hukum dan Fatwa.  
 • Seminar Memahami Isu-Isu Kekeliruan Jantina. ILIM. JAKIM. 17 November 2011. Kertas Kerja: Memahami Isu-Isu Kekeliruan Jantina Dari Sudut Syariah.    
 • Konvensyen Pengukuhan Institusi Agama. ILIM. JAKIM. 22 November 2011. Kertas Kerja: Kekuatan dan KelemahanJabatan Hal Ehwal Islam.  
 • Seminar Tarekat dan Tasawuf. Hotel Alson Klana. Jabatan Mufti Negeri Sembilan. 24 November 2011. Kertas Kerja: Tasawuf dalam Pembinaan Masyarakat.  
 • Halal Foods Seminar 2011 (HAFOS). USIM. 7 Disember 2011. Kertas Kerja: Hukum Alkohol dalam Makanan dan Minuman.  
 • Persidangan Meja Bulat Modul Istitabah Baitul Iman. Corus Paradise Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan. 17-20 Januari 2012: Konsep Istitabah.  
 • Seminar Kesihatan Islam. Dewan Syeikh Daud al-Fatani, Masjid Tuanku Mizan, Putrajaya. JAKIM.28 Februari 2012: Kepentingan Menjaga Kesihatan Menurut Islam.  
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-28. Awana Porto Malai, Langkawi. 2-5 Mac 2012. Falsafah Haji: Penghayatan dan Hubungkait dengan Semangat Bersama Santuni Dhuyufurrahman.  
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-28. Awana Porto Malai, Langkawi. 2-5 Mac 2012. Manasik Haji Menurut Perspektif Ulama Sufi.  
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-28. Awana Porto Malai, Langkawi. 2-5 Mac 2012. Hukum Menunaikan Haji Tanpa Visa Haji: Hukumnya.    
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-28. Awana Porto Malai, Langkawi. 2-5 Mac 2012. Larangan al-Rafath ketika Melakukan Ibadat Haji.  
 • Kursus Pengembangan Fatwa. Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), JAKIM. 5-8 Mac 2012. Kaedah-Kaedah Penentuan Fatwa Menggunakan Kitab Mazhab al-Syafie.  
 • Bengkel Pembangunan Manual Modul Islam dan Mak Nyah. Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), JAKIM. 13-15 Mac 2012. Mak Nyah dari Perspektif Islam.  
 • Wacana Turath dan Isu Semasa. Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), JAKIM. 20 Mac 2012. Kelestarian Turath sebagai Warisan Ummah.
 • JAWHAR INTELECTUAL DISCOURSE (JID). Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya. JAKIM. 20 Mac 2012. Al-Riqab: Tafsiran dan Aplikasi Semasa Menurut Syarak.
 • Prosiding Seminar Kebangsaan Penyelarasan Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). 12 April 2012. Penyelarasan Definisi Fatwa dan Penjelasan Kaedah Fatwa Menggunakan Kitab Mazhab al-Syafie.
 • Prosiding Seminar Kebangsaan Penyelarasan Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). 12 April 2012. Aplikasi Fatwa dalam Sistem Perbankan Islam: Cabarannya dalam Konteks Semasa.  
 • Bengkel Fiqh Perundangan Keluarga Islam. Dewan Besar Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). 17-18 April 2012. Fiqh Keluarga: Cabaran dan Penyelesaian.
 • Nadwah Interaktif Amil 2012. Hotel Grand Seasons, Jalan Pahang. Anjuran PPZ-MAIWP dan Lembaga Zakat Selangor. 15-16 Mei 2012. Potensi Zakat Baru Untuk Mengentas Kemiskinan.
 • Konvensyen Fiqh Politik. K-Fiqh SDN BHD. Bangunan MBSA, Shah Alam. 15 Sepetember 2012. Sistem Politik dalam Islam.
 • Konvensyen Fiqh Perubatan. Hospital Sultanah Bahiyah. Dewan Majlis Bandaraya Tingkat 7, City Plaza. Alor Setar, Kedah. 19&20 September 2012. Pembunuhan Rahmah (Euthanasia).
 • Munaqasyah al-Syariah. Dewan Auditorium Perpustakaan Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), Gong Badak. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) Terengganu. 20 September 2012. Fatwa Zakat Perhiasan Emas.
 • Seminar Kebangsaan Pendidikan Fatwa Kesihatan 2012. Auditorium D8, Kompleks D, Presint 1, Putrajaya. Kementerian Kesihatan Malaysia.27 September 2012. Haramkah Merokok.
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-29. GrandHayyat, Kuantan. 1-4 Februari 2013. Tawaf Wada’ dan Permasalahannya.
 • Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan Kali Ke-29. Grand Hayyat, Kuantan. 1-4 Februari 2013. Sumber Hukum dan Rujukan dalam Mazhab Syafie.  
 • Konvensyen Fiqh Politik. K-Fiqh SDN BHD. Bangunan MBSA, Shah Alam. 03 Mac 2013. Pemimpin Yang Adil.
 • Persidangan Imam Besar Peringkat Kebangsaan Tahun 2013. Hotel Park Avenue, Sungai Petani, Kedah. 7-9 Mac 2013. Integriti Imam Dalam Perspektif Islam.
 • Konvensyen Perubatan Islam dan Isu-Isu Fiqh perubatan Peringkat Kebangsaan Tahun 2013. Dewan Produktiviti Malaysia (MPC) Bertam, Kepala Batas, Seberang Prai Utara, Pulau Pinang. 29 Mei 2013. Mengugurkan Kandungan: Bolehkah Atau Tidak? Pendapat Ulama dan Hukum Islam.
 • Konvensyen Perubatan Islam dan Isu-Isu Fiqh perubatan Peringkat Kebangsaan Tahun 2013. Dewan Produktiviti Malaysia (MPC) Bertam, Kepala Batas, Seberang Prai Utara, Pulau Pinang. 29 Mei 2013. Ubat-Ubatan dan Vaksin Bernajis Dalam Perubatan: Satu Analisa Hukum.
 • Konvensyen Kader Pos JAKIM Zon Timur Peringka kebangsaan Tahun 2013. Hotel Grand Puteri Kuala Terengganu, Terengganu. 19 Jun 2013. Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam.
 • Seminar Pendidikan Fatwa Kesihatan Peringkat Negeri Melaka. Auditorium Masjid al-Azim, Melaka. 20 Jun 2013. Fatwa Merokok.
 • Konvensyen Fiqh Surah Fatihah. K-Fiqh SDN BHD. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, Selangor. 22 Jun 2013. Pelbagai Hukum Surah Al-Fatihah.
 • Wacana Pakar Maqasid Al-Syariah Dalam Istinbat Hukum Siri 2/2013. Hotel Mines Wellness, Seri Kembangan, Selangor. 10 -  11 September 2013. Pandangan Ulama’ Terhadap Maqasid AlSyariah.
 • Seminar Pemikiran Tokoh Mufti Siri 1: Al-‘Allamah Dato’ Syed Alwi Bin Tahir Al-Haddad, Mantan Mufti Negeri Johor. Dewan Senat, Aras 3, Bangunan Canselori, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan. 24 September 2013. Manhaj Istinbat Fatwa di sisi Al-`Allamah Dato’ Syed Alwi Bin Tahir al-Haddad.
 • Konvensyen Kader Pos JAKIM Zon Timur Peringkat Kebangsaan Tahun 2013. Hotel Pantai Puteri, Tg. Keling, Melaka. 21 Ogos 2013. Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam.
 • Muzakarah Pengurusan Istinbat Hukum JAKIM 2013, Hotel Corus Paradise Resort, Port Dickson, N.Sembilan. 6 - 7 November 2013. Aplikasi Ijma’ dalam Istinbat Hukum.
 • Muzakarah Pengurusan Istinbat Hukum JAKIM 2013, Hotel Corus Paradise Resort, Port Dickson, N.Sembilan. 6 - 7 November 2013. Qias vs Tamsil :Tatacara dalam Istinbat Hukum.
 • Simposiun Serantau Ahli Sunnah Wal Jamaah 2013, Dewan UniTEN, Bangi, Selangor. 19 November 2013. Ahli Sunnah Wal Jamaah : Definisi dan Pengenalannya.
 • Muzakarah Zakat Peringkat Kebangsaan, Dewan Kuliah Pusat 3, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, N. Sembilan. Sejarah Hamba dan Kedudukan Ar-Riqab Sebagai Penerima Zakat Pada Masa Kini  
 • Seminar Fiqh Penghayatan Solat. K-Fiqh SDN BHD. Dewan Seminar, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor. 14 Disember 2013. Panduan Solat Bagi Pesakit.
 • Seminar Kebangsaan Pencegahan Jenayah Syariah, JAKIM. Dewan Datuk Shahir, Institut Latihan Islam Malaysia, ILIM. 16 Disember 2013. Pencegahan Jenayah Syariah Melaksana Prinsip Nahi Mungkar.  
 • Bicara Mufti Sempena Program Wacana Ketua Pengarah / Ketua Hakim Syarie, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM 2018. Tajuk : “Adab Al-Qodi : Di Era Kontemporari”. 13 Februari 2018. Dewan Serbaguna, Aras 2, Kementerian Pengankutan Malaysia, No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4, Putrajaya.
 • Pembentang kertas kerja “Asas Berinteraksi Dengan Hadis”. (Kementerian Dalam Negeri, KDN – Lajnah Hadis Darul Hadis JAKIM). 15 Februari 2018. Dewan Seri Siantan, Tingkat 2, Perdanan Putrajaya, Presint 3, Putrajaya.
 • “Melebar Risalah Menyantuni Kepelbagaian Aliran Pemikiran” JAKIM, 16 Julai 2018. Seminar Kebangsaan Pencegahan Jenayah Syariah 2018, Auditorium JAKIM. Putrajaya.
 • “Istihahlah Dari Kaca Mata Islam” Kursus Challenges in Venous Thromboembolism. 16 Julai 2018, Hospital Tuanku Ja”far Seremban, Negeri Sembilan.
 
Mufti Wilayah Persekutuan mengadakan lawatan rasmi ke bilik pembedahan Institut Jantung Negara bagi menyaksikan sendiri proses pembedahan jantung untuk tujuan kajian kefatwaan.

BibliografiSunting

Rekod prestasiSunting

Minggu PertamaSunting

Pada minggu pertama setelah dilantik, laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan telah diberi nafas baru dengan antaramuka yang lebih kemas, menarik dan informatif. Beberapa ruangan baru di web diperkenalkan oleh Datuk Dr. Zulkifli iaitu Bayan Linnas dan Irsyad Fatwa. Sehingga 12 Disember 2018, sudah ada 7 ruangan di web iaitu Bayan Linnas, Irsyad Fatwa, Irsyad Fatwa khas Ramadhan, Irsyad Fatwa khas Haji dan Korban, Irsyad Usul al-Fiqh, Irsyad al-Hadith, Tahqiq al-Masa'il, al-Afkar dan Tashih al-Mafahim. Jumlah pengunjung pula sudah mencecah 9981565 pengunjung sehingga 12 Disember 2018.

Mendekati Masyarakat dan NetizenSunting

Menyedari keperluan untuk institusi mufti dan kefatwaan lebih turun padang dan dekat dengan masyarakat, Datuk Dr. Zulkifli mengambil inisiatif mewujudkan program #JumaatMuftiWP di mana beliau akan turun ke masjid-masjid di seluruh Wilayah Persekutuan untuk menyampaikan tazkirah Jumaat, Khutbah dan beramah mesra dengan masyarakat sekitar secara santai. Program ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada masyarakat sekitar dan jawatankuasa masjid.

Pada Julai 2014, Datuk Dr. Zulkifli melancarkan Facebook rasmi Mufti Wilayah Persekutuan bagi menyampaikan info dan juga menjawab permasalahan agama semasa disamping beramah mesra dengan netizen. Pada tahun 2015, Telegram Messenger rasmi dilancarkan bagi memudahkan beliau menyalurkan info-info semasa berhubung kuliah, menjawab persoalan agama dan juga tazkirah. Tidak sekadar itu, pada 10 Jun 2016, Datuk Dr. Zulkifli melancarkan pula Instagram rasmi beliau untuk berkongsi aktiviti harian beliau sebagai Mufti Wilayah Persekutuan disamping turut dimuatkan juga tazkirah beliau dengan hashtag #tazkigram. Selain itu, beliau juga pernah mengendalikan rancangan Medan Fatwa dalam slot Cinta Ilmu di TV al-Hijrah. Sehingga kini, beliau adalah satu-satunya Mufti yang mempunyai rancangan sendiri di stesen televisyen di Malaysia [7].

Pada 20 Julai 2016, beliau telah mengadakan lawatan rasmi ke Institut Jantung Negara (IJN) untuk mengumpul sejumlah maklumat, prosedur dan perlaksanaan operasi pembedahan bagi kajian kefatwaan. Hal ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada pihak IJN dan turut mendapat pengiktirafan daripada Datuk Dr Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Facebook beliau atas usaha Datuk Dr. Zulkifli berkenaan. Dengan dasar untuk merakyatkan institusi mufti dan kefatwaan juga, beliau mengadakan lawatan berkala ke Darul Kifayah, Dar Assa'adah, Penjara Kajang dan terbaru, ke Sekolah Tunas Bakti di Sungai Besi, Kuala Lumpur.

Isu Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST)Sunting

Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) menjadi satu polemik yang besar kepada masyarakat Malaysia amnya. Cukai yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi menggantikan SST ini mendapat pelbagai reaksi masyarakat yang dizahirkan terutamanya di media sosial berhubung hal ini. Datuk Dr. Zulkifli melalui Bayan Linnas menyeru kerajaan supaya menurunkan kadar 6% mengikut kemunasabahan dan kemampuan rakyat kebanyakan pada masa kini. Selain itu, beliau juga menegaskan bahawa mekanisma dan cara pungutan dan pengagihan perlu selamat daripada sebarang unsur penindasan dan orang-orang miskin dikecualikan daripada dibebani dengan cukai. Begitu juga mekanisma supaya tidak berlaku eksploitasi orang yang tidak bertanggungjawab yang perlu dikawal sebaik mungkin agar kemaslahatan terzahir[8].

Keharmonian Antara AgamaSunting

Majlis anjuran bersama Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Global Unity Network dan Archbishop Kuala Lumpur pada 7 Januari 2016 telah mempertemukan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri dan Ketua Paderi Kuala Lumpur Julian Leow Beng Kim. Pertemuan yang disifatkan oleh Datuk Dr. Zulkifili sebagai ‘bersejarah’ itu dikongsi melalui status Facebooknya yang dimuat naik bersama-sama dengan beberapa foto. Dalam pertemuan tersebut, mereka berbincang tentang pelbagai isu termasuklah konsep kepelbagaian masyarakat, toleransi, dan sikap hormat-menghormati antara agama. Pelbagai isu yang dibincangkan bersama khususnya perihal konsep kepelbagaian masyarakat, toleransi, dan sikap hormat-menghormati antara agama [9].

Pada 8 Ogos 2016, Datuk Dr. Zulkifli telah mengeluarkan satu Irsyad berhubung Hukum Memberi Makan Daging Korban Kepada Non-Muslim. Hukum ini terdapat perbezaan pandangan di sisi empat mazhab yang utama; Hanbali, Maliki, Hanafi dan Syafie. Namun menurut Datuk Dr. Zulkifli, al-Imam al-Khatib al-Syarbini Rahimahullah menyebutkan bahawa al-Imam al-Nawawi di dalam kitabnya al-Majmu' berpendapat bahawa daging korban yang disembelih kerana ibadah sunat boleh dibahagikan kepada kafir zimmi yang miskin. Akan tetapi jika korban tersebut dilakukan kerana wajib maka tidak boleh dibahagikan kepada mereka dan pendapat ini sangat mengejutkan al-Imam al-Azra'ie Rahimahullah. [Lihat al-Iqna' fi Hal Alfaz Abi Syuja'. Dar al-Fikr, 2/593]

Sebagai kesimpulan selepas perbahasan yang panjang, beliau menegaskan bahawa bahawa isu ini hendaklah dilihat dari sudut maslahah dan juga siyasah syar’iyyah supaya ia lebih harmoni dalam masyarakat di samping menjadi senjata dakwah yang paling ampuh kepada masyarakat yang bukan Islam. Oleh itu,

 • Sekiranya di dalam komuniti masyarakat Islam di sesuatu tempat terdapat jiran-jiran mereka yang bukan Islam dan mereka itu dikenali dengan sifat baik serta ramahnya dengan masyarakat setempat, jika terdapat lebihan dari hasil korban maka dibolehkan untuk diberikan kepada mereka.
 • Namun jika hasil korban itu hanya mencukupi untuk orang Islam, maka dahulukanlah umat Islam setempat yang lebih memerlukan. 

Tarikh 23 September 2016 menyaksikan satu pertemuan antara Friendship Group for Inter-religious Service (FGIS) dengan Datuk Dr. Zulkifli bertempat di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengadakan perbincangan dan memperihalkan bentuk-bentuk serta nilai-nilai agama masing-masing secara ringkas, dan mencapai perpaduan serta keharmonian dalam melayari kehidupan sebagai masyarakat majmuk di Malaysia ini. Sebagaimana penjelasan Datuk Dr. Zulkifli, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan mengambil pendekatan yang selari dengan Manhaj Universiti al-Azhar dalam mempraktikkan Fiqh al-Ta`ayusy berkaitan hubungan antara agama yang antara lain menekankan soal kebebasan agama dan tiada paksaan.

Pada 12 Oktober 2016, julung-julung kali delegasi Hartford Seminary, Connecticut, USA mengunjungi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dengan tujuan kunjungan hormat dalam rangka lawatannya ke Malaysia, Singapura dan Indonesia. Dalam pertemuan berkenaan, Mufti Wilayah Persekutuan konsisten dengan prinsip bahawa beliau menghormati kepelbagaian agama dan bangsa dan berusaha sebaik mungkin untuk mempromosikan dialog dan penerangan sesuai dengan prinsip wasatiyyah dan toleransi di dalam Islam. Delegasi Hartford Seminary pula mengharapkan siri pertemuan ini dapat diteruskan di masa akan datang bagi merungkai pelbagai salahfaham antara agama seterusnya saling bertukar-tukar idea dan saranan demi kemaslahatan kehidupan multi-agama di Malaysia dan Amerika Syarikat.

Institusi Fatwa Yang ResponsifSunting

Institusi fatwa negara kini dihambat dengan kepantasan penyaluran maklumat melalui media massa yang memerlukan sesuatu permasalahan dijawab dengan segera, agar tidak timbul kemusykilan dalam kalangan masyarakat. Ini telah mendesak institusi fatwa memahami sesuatu isu dengan segera dan menjawab persoalan secepat mungkin berdasarkan dalil dan hukum syarak. Media massa moden seperti internet dan aplikasi WhatsApp menyebabkan maklumat disalurkan dengan cepat kepada masyarakat. Sesuatu fatwa perlu dikeluarkan segera bagi menjawab persoalan yang mungkin boleh mengelirukan. Datuk Dr. Zulkifli menegaskan bahawa usaha tersebut memerlukan ketekunan dan kesungguhan semua institusi fatwa agar selari dengan keperluan masyarakat dan terus diyakini. Seruan ini dilontarkan selepas merasmikan Seminar Isu-isu Kefatwaan Kontemporari anjuran Institut Antarabangsa Kajian Tinggi Islam Malaysia (IAIS) pada 10 Mac 201

Wilayah Persekutuan Sebagai Hub Pendidikan Agama BerkualitiSunting

 
Jamil Khir Baharom (dua dari kiri) bersama Zulkifli Mohamad al-Bakri (dua dari kanan) semasa pelancaran Pondok Moden Al-Abaqirah di Bangunan Jakim, Putrajaya, semalam. Majlis disaksikan Othman Mustapha (tiga dari kiri), Zainal Abidin Jaffar (kiri) dan Mohamad S. Ahmad (kanan)

Melihat kepada permintaan masyarakat dan hasrat Datuk Dr Zulkifli sendiri bagi melahirkan cendekiawan Islam yang mahir dalam ilmu agama dan ilmu duniawi, maka tercetusnya idea penubuhan Pondok Moden Al-'Abaqirah. Mesyuarat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kali ke 131 bil 1/2015 pada 23 Mac 2015 bertempat di Masjid Wilayah Jalan Duta seterusnya telah meluluskan penubuhan Pondok Moden Al-'Abaqirah[10]. Objektif penubuhan pondok moden ini memfokuskan kepada perkara seperti berikut :

 • Melahirkan ulama’ rabbani yang pakar dalam bidang agama dan kehidupan.
 • Mengisi kepakaran Islam dalam pelbagai disiplin ilmu seperti syariah, akidah, akhlak (tasawuf), muamalat dan lain-lain. Disamping mengkaji kitab-kitab turath dalam bentuk transformasi dan moden.
 • Melahirkan “faqih yang bersifat pendakwah dan pendakwah yang bersifat faqih” agar keperluan mengkaji kitab-kitab turath dalam bentuk tranformasi dan moden dan dalam saat yang sama mementingkan sahsiah dan ilmu para ulama’ terdahulu agar keberkatan ilmu sentiasa wujud.
 • Sebagai barisan pelapis kepada Ashab Al-Samahah Mufti, hakim syarie dan juga pakar rujuk di Malaysia dan negeri-negeri amnya.
 • Mengemukakan di pentas dunia Islam dan dunia watak sahsiah dan ilmiah seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi, Maulana Abi Hassan al-Nadwi, Dr. Wahbah al-Zuhaili dan lain-lain yang menjadi bintang dan pelita kepada ummah pada masa kini.

Oleh kerana Pondok Moden al-'Abaqirah adalah hasil idea beliau sendiri, maka pengajian pelajar adalah di bawah seliaan dan pengawasan sepenuhnya oleh beliau selaku Mufti Wilayah Persekutuan. Pondok Moden al-'Abaqirah adalah merupakan pusat pengajian pondok pertama diwujudkan di Wilayah Persekutuan menggabungkan silibus pengajian kitab turath (klasik) dan Akademik dengan pembiayaan sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.

Cadangan Mewujudkan Kad Khas Bayi SusuanSunting

Berikutan cadangan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menubuhkan bank susu, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri telah mencadangkan supaya diwujudkan kad khas bagi bayi yang menyusu daripada wanita yang bukan ibu kandungnya. Beliau berkata ini bertujuan menyatakan hubungan ibu dan anak susuan (nasab) kerana pada masa ini terdapat wanita yang menyusukan anak orang lain tetapi tidak mengetahui pertalian itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membincangkan topik 'Ibu Susuan: Antara Hukum, Nasab, Hak dan Tanggungjawab' sempena minggu penyusuan susu ibu peringkat Kuala Lumpur & Putrajaya, di Auditorium Perpustakaan Negara, pada 24 September 2016.[11]

Lampiran AkhbarSunting

Utusan MalaysiaSunting

Sinar HarianSunting

Berita HarianSunting

Harian MetroSunting

Kosmo!Sunting

News Straits TimesSunting

The StarSunting

Astro AwaniSunting

RujukanSunting

 1. ^ a b "Portal Pengisytiharan Harta". Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 24 Ogos 2020. Dicapai pada 23 Oktober 2020.
 2. ^ Dr. Zulkifli, mufti baharu WP Utusan Malaysia (20 Jun 2014). Dicapai pada 21 Jun 2014.
 3. ^ http://muftiwp.gov.my/ms/pengenalan/sejarah
 4. ^ http://alabaqirah-maiwp.edu.my/my/pengenalan/sejarah-penubuhan-pondok-moden-al-abaqirah
 5. ^ http://eprints.usm.my/3566/1/Institusi_mufti_dan_fatwa_satu_analisa_terhadap_enakmen_dan_beberapa_fatwa_pilihan_Negeri_Sembilan-Zulkifli_Mohamad-Kemanusiaan.pdf
 6. ^ http://www.maidam.terengganu.gov.my/index.php/ms/hubungi-kami/item/67-sambutan-maal-hijrah-tahun-1435h-peringkat-negeri-terengganu
 7. ^ http://alhijrahmedia.com/category/santapanrohani/cintailmu/medanfatwa/
 8. ^ http://www.muftiwp.gov.my/index.php/perkhidmatan-s/bl/300-isu-gst-satu-penilaian
 9. ^ http://www.astroawani.com/berita-malaysia/mufti-dan-ketua-paderi-berpelukan-dalam-pertemuan-bersejarah-88661
 10. ^ http://www.utusan.com.my/berita/nasional/pondok-moden-al-abaqirah-mula-sesi-pengajian-ogos-ini-1.109626
 11. ^ http://www.sinarharian.com.my/nasional/kad-khas-kenal-pasti-bayi-ibu-susuan-1.565818


Pautan luarSunting

 • Jadual mingguan dan boleh dimuat turun di Gedung Play (bagi pengguna Android) atau App Store (bagi pengguna iPhone/iPad).